Nikita 6

Configuration Manager CB – STÄNGD (Stängd)

Uppdraget går ut på att bistå kommunens IT-enhet vad avser Microsoft System Center Configuration Manager CB. Konsulten i fråga ska bl.a. kunna bistå vid paketering och distribution av program, underhåll och patch-hantering av Windows 10-klienter och underhåll av vår befintliga Microsoft System Center Configuration Manager CB miljö.

Följande aktiviteter ingår bl.a. i uppdraget:

 • Paketering och distribution av program
 • Utrullning av Windows 10 version 1607 och nyare
 • Underhåll och patchhantering av Windows 10-klienter
 • Underhåll av Configuration Manager CB
 • Överlämning av information och dokumentation vid uppdragets slut

Krav

 • en för området adekvat utbildning
 • minst tre (3) års erfarenhet avseende liknande konsultuppdrag
 • kunskap om och erfarenhet av arbete med Microsoft System Center Configuration Manager CB
 • kunskap om och erfarenhet av underhåll av Windows 10 från version 1607 och nyare
 • kunskap om och erfarenhet av skapande av referens image av Windows 10 1607 och nyare i MDT
 • kunskap om och erfarenhet av PowerShell
 • kunna tala och skriva svenska språket flytande

två (2) referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.

Varje referensuppdrags omfattning ska vara minst 60 timmar.

Referensuppdragen ska vara utförta under de senaste tre (3) åren och avse arbete med Configuration Manager CB, MDT och Windows 10.


 

Start: 2018-02-12
Slut: 2018-03-31 (option på förlängning)
Omfattning: två dagar i veckan
Ort: Strängnäs

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan