Nikita 6

EPI-utvecklare – STÄNGD (Stängd)

Vår kund inom finansbranschen söker en senior utvecklare med fokus på epi-server som kommer ingå i ett agilt team. Teamet arbetar med nyutveckling såväl som vidareutveckling av webblösningar. I teamet ingår flera utvecklare,  testare, arkitekt och scrum master. Därtill interaktion med Product owner och andra intressenter utanför det närmaste teamet, såväl inom IT som i affärsverksamheten.


 

Skallkrav

  • Episerver CMS
  • REACT
  • CSS/HTML
  • ASP.net MVC
  • REST
  • Git
  • Npm

Börkrav

  • Angular (v.5)
  • Grunt
  • SASS

 

Start: mars/april
Längd: 3 månader med option på förlängning
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan