Nikita 6

Expert inom behörighetsstyrning – Teknisk förmåga – STÄNGD (Stängd)

Vi söker till vår kund en senior SME med analytisk förmåga och expertis inom behörighetsstyrning. Bland ansvarsområdena ingår att ansvara för projektets leverans och bistå kunden med dokumentation och formulering av krav. Kunden bedriver ett behörighetsstyrningsprojekt för att förbättra kvaliteten. Detta med anledning av pågående utläggning av plattformsdrift till en service provider, och utläggning av applikationsförvaltning till en annan service provider. Projektet har även initierats till följd av ett behov av effektivisering av behörighetshanteringen inklusive översyn av roller och ansvar samt ökade regulatoriska krav.


Arbetsuppgifter:

 • Ansvara för framdrift och leverans i projektets strömmar
 • Utgöra sakkunnig expert på behörighetsstyrning inom projektet
 • Leda arbetet som berör krav och lösningar inom behörighetsstyrning i sin helhet
 • Etablera relevanta krav på IAM-verktyg
 • Ansvara för att identifierade processer inom området dokumenteras
 • Ta fram lösningsförslag där så behövs och kritiskt granska lösningsförslag som tas fram av andra intressenter inom behörighetsstyrning
 • Samverka med övriga intressenter och med andra pågående projekt

Krav:

 • Erfarenhet av utläggning av tjänst (outsourcing), d.v.s. deltagit som avlämnande eller mottagande part i samband med att en viss tjänst eller funktion förflyttas till en extern part
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och text på svenska och engelska, goda dokumentationskunskaper
 • Förmåga att se helhet och att bryta ner komplexa problem till begripliga aktiviteter, bra på att etablera och upprätthålla struktur utan att den blir över rigid
 • Förmåga att kunna föra dialog på taktisk nivå samt vara operativ i sitt arbete
 • Erfarenhet av ett metodiskt tillvägagångssätt för att dokumentera processer
 • Erfarenhet av kravställning och arkitekturarbete
 • Erfarenhet av ISO 27000 och ITIL eller liknande ramverk är starkt meriterande
 • Erfarenhet av att arbeta med roller för att kunna översätta behörigheter i system till behörigheter som beställare (chef) förstår
 • Dokumenterad erfarenhet av minst två IAM/IAG-verktyg
 • Dokumenterad erfarenhet av katalogtjänster såsom AD, övriga såsom IdM och RACF är meriterande
 • Dokumenterad erfarenhet av federationslösningar

Meriterande:

 • Erfarenhet av behörighetsstyrning för molntjänster

Personlighet

 • Ödmjuk och prestigelös
 • Drivs av högt tempo
 • Kommunikativ god social kompetens
 • Gillar teamwork men samtidigt självständig

Start: Omgående
Slut: 2019-12-31
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan