Nikita 6

Föreläsare inom Javascript – STÄNGD (Stängd)

JavaScript Kursplan

Syftet med kursen är att den studerande ska få goda kunskaper i att programmera och strukturera Javascript-projekt.

Kursblocket syftar till att den studerande ska få djupgående färdigheter och kompetenser för att arbeta med den teknik som krävs för att producera avancerade webbsidor. Den studerande ska ha gedigna kunskaper och färdigheter i Javascript. Studenterna ska även ha fått goda kunskaper i utveckling i Responsive Webbdesign och mobila webbapplikationer.

Delmoment:

JavaScript och JavaScript-bibliotek:
Kursen går igenom grunderna i programmeringsspråket JavaScript. Fokus läggs dock på hur man använder JavaScript-baserade bibliotek som exempelvis jQuery.

XML
Studenten ska få kunskaper och färdigheter i att konstruera och läsa XML-filer, att strukturera data och använda XML tillsammans med PHP. Studenten ska också vara bekant med XSLT för formatering av XML-dokument.


Mål:

Studenten skall efter avslutad kurs ha kompetenser för:

  • Producera avancerade webbsidor

Ha färdigheter i:

  • JavaScript
  • Att arbeta med JavaScript-bibliotek (frameworks) t.ex. jQuery
  • XML

Ha kunskaper om:

  • Responsiv webbdesign
  • Mobila webbapplikationer

Start: Vecka 7, 2019
Tidsupplägg
3 dgr/vecka: V.7-11
2 dgr/vecka: 12-25
6 h/föreläsningsdag

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan