Nikita 6

IT-arkitekt – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund

Kunden har en målarkitektur som etablerades i ett särskilt projekt för ett antal år sedan och som sedan dess har förvaltats av kundens IT-arkitekt. Deras förändringsresa har sedan kraftigt bidragit till att realisera målarkitekturen.

Kundens stab IT kommer omorganisera sig för att möta en allt rörligare och utmanande framtid genom att etablera förvaltningsmodellen pm3 än mer. Två stora portföljer kommer att skapas som täcker deras kärnverksamhet i ena och basbehoven i den andra. Var och en av portföljerna kommer att få egna ”lösningsarkitekter”.


Uppdrag

Som lösningsarkitekt ska man äga den totala bilden av hur allt hänger ihop. Det gäller systemsamband, integrationer, informationsmodeller etc. Mycket ändras löpande så där kommer man etablera ett intimt samarbete. Mycket av kunskapen i ovanstående underhålls i EA.

Man ska hantera både praktiskt (integrationer etc.) och strategiskt apropå förvaltningen av målarkitekturen.

I det dagliga ska respektive förvaltningsobjekt och dess förvaltningsprodukter med sina olika leverantörer (och därtill hörande arkitekter) koordineras, planeras, synkroniseras och ibland kontrolleras. Tillsammans kartlägga vad de gör i olika system. Men samtidigt är det en gruppleverans så de iblandade ska inspireras, utmanas och uppmuntras till kvalitativa leveranser där går ihop till en fungerande helhet.

Det behövs skapas en granskningsprocess för olika lösningar och vara med och upphandla och avtala leverantörer/individer med vissa kvalitetskrav. Kunna tydliggöra att det finns ramar att hålla sig inom; process för att godkänna lösningar etc.


Profil

  • Ett antal år som arkitekt i den roll som beskrivs d.v.s. rätt så hands on men samtidigt inte för djupt som systemarkitekt. Utvecklarbakgrund är bra
  • Ha en egen motor och vara proaktiv – inte vänta på att något ska ske!
  • Konsekvent och bestämd – för att kunna hålla linjen men på ett trevligt sätt – det är ändå rätt så många kockar hos de olika leverantörerna
  • Kunna prata med ”verksamhet” för att förstå de verkliga behoven
  • Ledaregenskaper eftersom det i praktiken är många (individualister) som ska ledes rätt. Kunna sätta upp tydliga mål, få alla med på rationalen. Ytterst kunna skapa en gruppleverans inom kärnportföljen
  • Kunna tydliggöra vad, var, varför och vilka kvalitetskrav de ställer på respektive lösningar. Beredd att testa olika sätt och perspektiv.

Start: omgående
Omfattning: 100%
Längd: 6 månader med option på förlängning

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan