Nikita 6

IT-Tekniker – STÄNGD (Stängd)

Vår kund behöver förstärkning till sin IT-grupp som har ett övergripande ansvar för hela organisationens IT-frågor. Organisationens drift är till större delen utkontrakterad. Kunden använder i första hand standardprodukter som till viss del utvecklas.


Börkrav

 • Nätverk och telefoni
 • Systemförvaltning
 • IT-säkerhetsfrågor
 • IP-telefoni
 • Datakommunikation
 • Nätverk
 • Virtuella Servrar
 • Dokumentation
 • SharePoint
 • Office 365
 • ITIL

Arbetsuppgifter:

 • vara tekniskt ansvarig inom förvaltningsprojekt samt fungera som funktionsansvarig för förvaltningsobjektet Infrastruktur
 • beakta och operativt binda ihop system/lösningar på ett kostnadseffektivt sätt
 • ge löpande IT-stöd och rådgivning inom organisationen kring allmänna IT-frågor, datasäkerhet och telefoni
 • självständigt driva eller delta i (tekniska) utrednings- och utvecklingsprojekt
 • vid upphandling utav IT-tjänster utarbeta kravframställan
 • dokumentera tekniska miljö- och arbetsrutiner
 • vara IT-resurs i olika förvaltningsprojekt
 • bistå vid strategisk planläggning av IT-frågor
 • medverka i målarbetet för verksamheten

Start: Asap
Omfattning: 100%
Längd: 6-12 månader

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan