Nikita 6

Javautvecklare till nyutvecklingsprojekt – STÄNGD (Stängd)

Du kommer ingå i ett agilt team som arbetar med nyutveckling såväl som vidareutveckling av webblösningar för publik e-handel riktad till både företagskunder och privatkunder. I teamet ingår utvecklare, kravare, testare, arktitekt och scrummaster. Därtill interaktion med Product owner och andra intressenter utanför det närmaste teamet, såväl inom IT som i affärsverksamheten. Det förekommer en hel del integration med system både inom koncernen och med externa leverantörer och partners. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av vidareutveckling av ett nyligen utvecklat backend system som hanterar anrop från och ger information till ett EPIServer webgränssnitt, som även det vidareutvecklas inom ramen för teamets uppdrag. Tjänsterna har REST-gränssnitt med krav på hög last och samtidighet.

Arbetet omfattar också design och implementation olika användningsfall för nyutveckling av backendsystem som skall hantera anrop från och ge information till ett Episerver webgränssnitt, som också vidareutvecklas av teamet. Det kommer att vara REST-gränssnitt med krav på hög last och samtidighet. Information som hanteras avser företagskunder som vill köpa och kunna logga in och ta del av tjänster online. Ett flertal integrationer mot befintliga system inom koncernen och med externa.


Skallkrav

 • JavaEE
 • REST, JSON, JMS, SQL
 • Applikationserver (Typ Jboss/Websphere/Weblogic etc)
 • Utvecklat i minst ett transaktionsintensivt system
 • Behärskar väl Enhetstester, Junit, continuous integration
 • Behärskar väl utveckling av REST-tjänster i Java EE.
 • Bekväm med och stimulerad av att röra dig obehindrat inom hela teknikstacken
 • Är väl insatt i och har en passion för moderna tekniker, ramverk, metoder och verktyg inom systemutveckling med kontinuerliga leveranser
 • Är van vid och trivs med agil systemutvecklingsmetodik och känner ansvar för teamets totala leverans
 • Erfarenhet av att arbeta med JIRA, Zephyr och Confluence
 • Självgående, självständig och samtidigt hög grad av samarbetsförmåga. Verkar för transparent arbetssätt mellan berörda parter för att på bästa sätt hitta en lösning.
 • Förmåga att kommunicera och hjälpa projekt med avseende på krav, prioritet och leverans av webbgränssnitt.
 • God insikt i GDPR

Börkrav

 • Spring Boot
 • Behärskar Micro-tjänster
 • Behärskar , JavaScript, CSS, HTML, REST-anrop
 • Behärskar AngularJS
 • Wildfly
 • ActiveMQ
 • Distribuerad cache
 • Maven
 • Git
 • Kunskap och erfarenhet av att skapa automatiserade integrationstester

Start: Omgående
Omfattning: 100%
Längd: maj/juni med option på förlängning

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan