Nikita 6

Senior Javautvecklare – STÄNGD (Stängd)

Vår kund går nu in i nästa fas där de kommer att slutföra deras paymentsplattform och börja bygga ett utecklingsteam i Stockholm (de har ett helägt dotterbolag i Armenien som har skött utvecklingen så här långt). De behöver en person som kan va med och snabba upp utvecklingen och sitta med founding teamet i Stockholm.


Krav

  • Engelska i tal och skrift
  • Spring framework
  • Spring security
  • JPA/hibernate
  • AOP implementationer
  • API utveckling
  • AWS
  • Payment Gateways
  • Erfarenhet av Microservices development

Start: omgående
Längd: 3-6 månader
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan