Nikita 6

Teknisk projektledare – STÄNGD (Stängd)

Vi söker till vår kund efter en Projektledare med goda förmågor inom analys, design och genomförande för aktuella områden.

Bakgrund

Kravbilden är sammansatt utifrån regulatoriska krav, hotbilder, best practice samt övriga intressenters krav och önskemål. Genom att granska och utreda koncernens befintliga logghantering samt genomföra nödvändiga åtgärder för att centralisera säkerhetsloggar och möjliggöra en konsoliderad analys av dem, skapas ett nödvändigt och önskvärt utgångsläge för att både proaktivt och reaktivt hantera information om oönskade händelser i koncernens system och tjänster. Koncernen lever samtidigt också upp till relaterade krav från myndigheter, leverantörer, kunder och andra intressenter.
Projektet syftar till att ge koncernen möjlighet att effektivt upptäcka och spåra oönskade händelser, t ex otillåten åtkomst av känslig data, i system och tjänster.

Arbetsuppgifter:

Projektledning (huvudsyssla) jämte nuläges- och behovsanalyser, lösningsdesign, teknik- och i förekommande fall produktval, behjälplig med leverantörsavtal och genomförande av vald lösning.

Skallkrav:

  • senior it-projektledare (där kompetens att leda, hantera, administrera och redovisa projektet är prioriterade områden)
  • erfarenhet inom informations- och it-säkerhetsområdet, speciellt domänerna spårbarhet (logghantering/-verktyg och security information and event management (siem)) och infrastruktur samt annan teknik som genererar loggdata.
  • svenska (flytande i tal och skrift med god känsla för språkbruk och grammatik)

Meriterande:

  • Gedigen vana av projektmodellen PPS inkl dokumentation och processer.

Personlighet:

Starkt drivande med initiativförmåga, handlingskraftighet och uppföljningsvana som tre ledord. Social kompetens, där perceptionsförmåga och verbal anpassning beroende på målgrupp etc genomsyrar kommunikation och arbetssätt. Förmåga att kunna zooma in och ut mellan detalj- och helikopternivåer, för att tillgodose helheten i projektets alla faser.

Start: Omgående
Omfattning: 50%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan