Nikita 6

Testledare – STÄNGD (Stängd)

Till vår kund i finansbranschen söker vi en senior testledare med erfarenhet av allt från att etablera teststrategier i större organisationer till att utföra systemtester ”hands on”. I uppdraget kommer man att verka i två roller där den ena är ett interimsuppdrag som strategisk Test Manager tills man har en anställd på plats. I den andra rollen kommer man att agera testledare i ett projekt med syftet att utveckla nya och förbättrade tjänster mot deras kunder inom e-handel.


Arbetsuppgifter

  1. Agera testledare i ett projekt, ca 50%, som kan koordinera acceptans- och systemtester och som utför själva systemtesterna ”hands-on”.

För systemtester; skapa testdata, testfall och utföra systemtesterna för att avlusa systemet innan affären börjar acceptanstesta

För acceptanstester, koordinerar testerna, vid behov hjälper till att skapa testdata, eventuella testfall och supporterar i Zephyr.

  1. Ta en roll som Test Manager på IT på ca 50%, för att etablera en teststrategi och driva införandet av densamma i samtliga utvecklingsteam. I rollen ingår att sätta strategi och struktur i samverkan med ca. 5 team och ihop med dem etablera den strategi och principer som beslutas om. Detta är ett interimsuppdrag tills vi har en egen medarbetare på plats i rollen. Rekrytering är nyligen påbörjad. Meriterande är om man även kan praktiskt skriva automatiserade tester.

Meriterande

  • Erfaren testledare
  • Erfarenhet av e-handel
  • Zephyr
  • Testautomatisering

Start: ASAP
Omfattning: 100% Initialt
Längd: Året ut med option på förlängning

 

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan