Nikita 6

upphandlare/förhandlare – STÄNGD (Stängd)

Vår kund har idag utveckling och förvaltning av en stor applikation outsourcad. Detta avtal skall omförhandlas under 2018. Applikationen är en traditionell stordatorapplikation – COBOL, DB2. Även Assembler förekommer. Web och andra GUI-delar är Windows-baserade. Delar av applikationen finns även på Linux.

Kunden behöver hjälp med denna upphandling varför vi söker en kombinerad upphandlare/projektledare som kan leda och driva denna.


Aktiviteter:

  • Definiera scope och avgränsningar
  • Ta fram business case
  • Ta fram krav på önskade tjänster
  • Ta fram RFP-dokument
  • Verifiera interna och externa krav (t ex krav från myndigheter)
  • Förhandling med vald(a) leverantör
  • Implementation tillsammans med leverantör

Krav

  • Vi letar efter en upphandlare/projektledare som har mycket god och lång erfarenhet av upphandlingar av större utvecklings- och förvaltningsuppdrag, gärna från stordatormiljö.
  • Måste kunna leda upphandlingsprojektet.

Start: Januari
Längd: 6 månader
Omfattning: ca 50%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan