Vi hälsar trion Andreas, Esther och Samson till Nikita!

Under hösten har vi fått tre nya tillskott. Andreas Norrmans roll på Nikita är Key Account Manager och kommer närmast från eWork. Samson Berhane kommer att ansvara för delar av vårt partnernätverk av konsultbolag och konsulter och kommer närmast från Hubbr (Vendator).
Esther Mossberg har fått rollen som administratör som innebär allt från ekonomi till avtalshantering.

Hälsningar
Vi från Nikita!