CSR

Corporate Social Responsibility.

Det finns många åsikter och tolkningar om vad CSR är. Vår tolkning av begreppet är att vi som företag har ett socialt ansvar på den marknad vi är aktiva.

Vi på Nikita tycker att detta är viktigt och vill gärna ta detta ansvar och göra vad vi kan för att bidra till samhället. Vi har med detta i åtanke internt diskuterat hur vårt CSR-arbete ska se ut.

Vi har startat upp det genom coachning och mentorskap för personer aktiva i samma bransch som oss och nu närmast kommer vi att engagera oss i Mentor Sveriges Jobbmentorprogram.