Nikita 6

2 konsulter för handläggning av avloppsansökningar mm

Vi söker till vår kund efter två (2) konsulter som självständigt kan handlägga ärenden gällande ansökningar inom enskilda avlopp, utföra tillsyn m.m.


Start: asap
Längd: Avtalstiden är i ett första skede till och med 2022-02-28, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100 % per konsult
Ort: Strängnäs


Uppdraget avser handläggning av pågående och nytillkomna ärenden inom enskilda avlopp (små avlopp). Konsulten ska ha tillräcklig erfarenhet på området för att kunna arbeta självständigt med handläggning av ärendena (ansökningar enskilda avlopp samt eventuell uppföljning av tillsynsärenden). Konsulten bör självständigt kunna arbeta med verksamhetssystemet Castor.


Erbjuden konsult ska ha:

  • en för området adekvat högskoleutbildning eller liknande utbildning.
  • minst 5 års erfarenhet avseende uppdrag liknande det här aktuella
  • erfarenhet av projektledning
  • kunskap om och erfarenhet av handläggning av olika ärenden inom avloppsområdet enligt aktuell lagstiftning (Miljöbalken med tillhörande förordningar, föreskrifter och vägledningar), särskilt ansökan enskilt avlopp.

Referens:
Som särskilt bevis för att erbjuden konsult har kunskap och erfarenhet rörande handläggning av ärenden gällande enskilt avlopp, ska leverantören redovisa minst ett 1 referensuppdrag som den erbjudna konsulten har utfört.

Referensuppdragens omfattning ska vara minst 100 timmar.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan