Nikita 6

SharePoint-konsult

Bakgrund
Region Halland ska bygga ett nytt intranät i Sitevision. Orsaken till detta är att det befintliga intranätet i SharePoint 2013 slutar supporteras och kommer på sikt avvecklas under 2023. Regionen tar nu tillfälle i akt att implementera ett nytt CMS med större möjligheter för redaktörer att skapa och utveckla innehåll. Parallellt med detta projekt drivs ett projekt med att migrera samtliga styrdokument och godkännandeflöde från SharePoint 2013 till SharePoint Subscription. Ett grundläggande krav är att dokumenten i nya SharePoint ska vara sökbara i SiteVision. Samt att arbetsflödet för dokumentstyrning är så snarlikt arbetsprocessen idag. Regionen har idag Findwise i3 som Enterprise sökfunktion.

Syfte
Region Halland har påbörjat projektet med att skapa en lösning för ledningssystemet som innebär:

 • Uppsättning av SharePoint subscription server som lagringsplats för dokument och godkännandeflöde
 • Analys av godkännandeflöde för dokumentstyrningsprocessen – likvärdig den som finns idag

Det vi behöver resursförstärkning inom är:

Migrering av samtliga styrdokument – enbart dokument, deras versioner, behörigheter samt egenskaper såsom värden från sammanlagt tre olika taxonomier:

 • Medicinsk term
 • Nyckelord
 • Kapitel

Nyutveckling av godkännandeflöde i SharePoint likvärdigt det vi har idag, eller motsvarande produkt som uppfyller likvärdig funktionalitet och som är baserat på SharePoint On premise.

Inom ramen för projektet ingår också:

 • Säkerställa att integration mot HAK apiet (värden) – Regionens masterdata
 • Säkerställa integration mot AD
 • Säkerställa integration mot Sitevision (dokumentupprullning) i samarbete med Sitevison
 • Eventuellt säkerställa integration mot Findwise (sökmotor) i samarbete med Sitevison
 • Säkerställa integration mot Vårdgivarwebben (Interna resurser)
 • Nedstängning av SharePoint 2013 (Interna resurser)

 

Effektmål

 • Regionens anställda ska kunna söka och hitta styrdokument på nya intranätet från SharePoint via sökfunktion
 • Regionens administratörer ska ha ett likvärdigt arbetssätt att arbeta med dokumentstyrning
 • Vi ska minimera manuellt arbete med migrering och publicering av befintliga dokument i samband med migrering

 

Krav

 • Certifierade utvecklare i SharePoint med god erfarenhet av att leverera med kort tidsram
 • Erfarenhet av dokumentstyrning i SharePoint utveckling av arbetsflöden eller likvärdig produkt
 • Erfarenhet av migrering av dokument med Sharegate eller likvärdigt verktyg
 • Erfaren som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnits sig på nivå 2 under minst två år

Meriterande krav

 • Tidigare integrationsprojekt med SharePoint/Sitevision

 

Start: asap
Längd: 31 januari 2023

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan