Affärsorienterad agil Produktägare – STÄNGD (Stängd)

Rollbeskrivning Produktägare

Med utgångspunkt i det digitala kundmötet (före, under och efter resa) har Produktägaren en viktig roll att förstå behov och visioner för att sedan tillsammans med utvecklingsteam överföra visionen till värdeskapande tjänster baserade på insikter och leveranser av förväntade effekter för kund, verksamhet och system.


Förståelse
• Du känner dig hemma i gränslandet mellan affär och IT/Teknik
• Övergripande förståelse om processer, verksamhetens och kunders behov
• God förståelse för totala roadmapen och vart kunden är på väg samt för enskilda behov
• Förstå och utvärdera föreslagna lösningar

Förmåga
• Du är pragmatisk och ställer frågor för att förstå och bli förstådd
• Tar emot och förstår behov (beroenden till andra system, flöden, till andra ärenden etc.)
• Tillsammans med teamet ta fram och ”hålla i” en roadmap i en komplex värld
• Bryter ned behov till mindre delar samt göra estimat tillsammans med teamet
• Att se både vad som ska göras i kommande sprint samt framåt baserat på behov och beroenden
• Involvera intressenter i arbetet när så krävs, ställa frågor och kommunicera
• Säkerställa att de tjänster som utvecklas håller hög kvalitet, fungerar och är designade på ett kundvänligt och tydligt sätt för att optimera önskad effekt/er.
• Leda arbetet att definiera Features
• Leda utforskande arbete /analyser kring features för kommande implementering .
• Säkerställer att teamet som helhet kan axla ett DevOps ansvar

Befogenheter
• Dra in ärenden från övergripande roadmap backlog till teamets backlog
• Säkerställa en prioriterad teambacklogg samt fatta beslut om prioriteringar inom det som teamet åtagit sig och befogenhet att stoppa arbetet.


Affärsområden
• Definiera och kommunicera teamets leveranser för intressenter kort och långsiktigt
• Säkerställa att teamet har en prioriterad teambacklogg
• Förmedla roadmap, effektmål och prioriteringar till teamet (alla i teamet ska förstå why?)
Samverkan/dialog
• Tydligt axla produktägarrollen i teamet, träda fram och berätta om verksamhet och roadmap
• Engagerad, involverad, delta i möten Samverka med övriga produktägare
• Delta i arbete med prioritering av program backlog


Obligatoriska krav:

  • Några års praktisk erfarenhet av PO-rollen i en agil context tex arbetat med digital tjänsteutveckling med agila metodiker som ex SCRUM
  • Har flera års erfarenhet som konsult inom området. Har en vana att arbeta självständigt i komplexa organisationer med många intressenter och beroenden samt hög parallellitet.
  • Ha förmåga att som produktägare i ett team översätta beställares önskemål och behov, skapa tydlighet kring effektmål, prioriteringar samt vara vana att tillsammans med teamet definiera tydliga leveranser.
  • Hög generalistkompetens. Måste ha förståelse för organisatoriska behov och affärsmässiga utmaningar.

Meriterande krav
Kännedom och/eller erfarenhet av arbete med våra tjänster och våra digitala säljkanaler är meriterande.

• Kunskap inom JIRA
• Certifiering /erfarenhet SAfe
• Övergripande förståelse om processer, verksamhetens och kunders behov
• God förståelse för totala roadmapen och vart kunden är på väg samt för enskilda behov
• Förstå och utvärdera föreslagna lösningar
• Ta emot och förstå behov (beroenden till andra system, flöden, till andra ärenden etc.)
• Bryta ned behov till mindre delar samt göra estimat tillsammans med teamet.
• Att se både vad som ska göras i kommande sprint samt framåt baserat på behov och beroenden
• Involvera intressenter i arbetet när så krävs, ställa frågor och kommunicera


Krav på språk, tal och skrift

• Svenska
• Engelska

Uppdragslängd: 2023-04-12 to 2024-02-29
Omfattning: 100 %
Option på förlängning: Ja
Placering: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan