BI-utvecklare – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund
Socialförvaltningen i Halmstads kommun arbetar kontinuerligt med att sammanställa och visualisera information i verksamhetssystem i form av rapporter. Det aktuella verksamhetssystemet är begränsat (gällande rapportdelen) och vi tittar därför på att bearbeta informationen i ett datalager och visualisera med Microsoft Power BI. Vi har tagit fram några rapporter utifrån våra förmågor. Men vi stöter också på en del hinder och vi önskar hjälp för att snabba på arbetet. Vi försöker lära oss ”språken” DAX och Power Query men det skulle underlätta att få hjälp av en erfaren BI utvecklare eller dataanalytiker som kan hjälpa oss framåt med såväl logik som konkreta uträkningar (språkbekymmer).

Syfte
Vi önskar en BI utvecklare eller dataanalytiker som kan vara med på våra workshops och stötta i framtagandet av Power BI rapporter. Det handlar om att vara ett bollplank men också att hjälpa oss att komma snabbare framåt. Vi vill både få jobbet gjort men också lära av någon som är erfaren.

Effektmål
Målet är att utveckla ett par förutbestämda rapporter. Det vi arbetar med precis nu finns i Excel, men ska överföras till SSAS (Microsoft SQL) och Power BI.

Kravspecifikation
Utveckling och Förvaltning. Systemutvecklare / BI-utvecklare. (SQL (SSIS, SSAS), Power BI (Power Query, DAX)).

Tidsplan
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: 2022-12-15
Uppdraget ska vara slutfört senast: 2023-03-15

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan