Nikita 6

Expertkonsultstöd – installation av Hyper-V – STÄNGD (Stängd)

Uppdraget:
Uppdraget är att i rollen som expertkonsult inom servervitualisering och Hyper-V stötta kundens egna tekniker vid design, installation, konfigurering, driftsättning och dokumentation av en ny plattform baserad på Windows Server 2019 Datacenter.

Uppdraget ska utföras på deltid och efter överenskommelse mellan kund och konsult. Heldagar ska eftersträvas men det kan även bli aktuellt med halvdagar eller i undantagsfall strötimmar. Vi kommer tillsammans överens om dagar/tider som fungerar för både konsulten och kundens tekniker.

Efter överenskommelse kan vissa delar av uppdraget komma att utföras per distans.


Kravprofil:

  • Microsoft Hyper-V med minst Windows Server 2016 i klustrad miljö inklusive nätverk och SAN- anslutning samt design, disaster/recovery och backup. Kunskap i Microsoft Powershell.
  • Microsoft Server 2019 Datacenter. Att vara väl insatt i nyheter/förändringar gentemot Server 2016 Datacenter samt kunna utnyttja detta vid design och konfigurering.
  • Leverantören ska på begäran kunna visa upp referensuppdrag från minst två (2) kunder där konsulten varit primärt ansvarig vid installation av redundant Hyper-V lösning (baserad på Windows Server 2016 Datacenter eller senare) i komplicerad miljö. Installationerna ska ha genomförts de senaste två (2) åren hos kunder inom Europa och ska handla om minst 80 konsulttimmar per referens. Referenskundernas miljö ska uppgå till minst fyra Hyper-V noder per styck. Referenserna i sig kommer inte att utvärderas utan används endast för att verifiera att leverantören uppfyller ställda krav.

Start: asap
Omfattning: främst 2 heldagar i veckan
Längd: 80-100 timmar fördelade på 1-2 dagar per vecka under oktober/november 2019

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan