Nikita 6

Förstudie för Microsoft365 – STÄNGD (Stängd)

Bakgrund
Vår kund moderniserar dokumenthantering och lämnar en lokal SharePoint-plattform till förmån för Microsoft 365 med Teams och SharePoint Online. Det finns dock dokument och information som av legala skäl inte kan lagras i molntjänsten. Dit hör viss information om system och tjänster. De behöver göra en genomlysning av behov och möjliga lösningar.


Uppdraget
Förstudien ska ge förslag till långsiktig lösning för regionens systemdokumentation. Dokumentationen ska lagras informationssäkert och med hög tillgänglighet.  Förstudien ska också beskriva hur andra regioner valt att lösa systemdokumentation.

I förstudiens uppdrag ingår endast att föreslå lösningar. Förstudien ska inte genomföra flytt av dokumentationen. Förstudien ska föreslå lösningar enbart för systemdokumentation. Den ska inte föreslå generella dokumenthanteringslösningar för regionen.

Förstudien förväntas genomföras genom omvärldsanalys och genom interna och externa intervjuer via videomöten.

Förstudiens förslag ska följa gällande lagstiftning och stämmas av med regionens säkerhetsavdelning.

Förstudierapport ska lämnas skriftligen och följa den mall som finns tillgänglig. Rapporten ska också presenteras muntligen.


Krav

Förstudie-/projektledare med god kännedom om och erfarenhet av offentlig sektors dokument- och informationshantering. God erfarenhet av att kartlägga behov. God kunskap och erfarenhet av att samla, strukturera, analysera och presentera information


 

Start: februari
Slut: april
Omfattning: Ca 40-50 timmar
Ort: Halmstad/remote

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan