Nikita 6

Fullstackutvecklare

Bakgrund:

  • Senior utvecklare med gedigen erfarenhet av att snabbt bekanta sig/leverera i nya utvecklingsprocesser.
  • Teamet har börjat använda Azure Devops som utvecklingsmiljö, och behöver support i att migrera till det från gamla servrar/miljön (TFS).

Arbetsuppgifter:

  • Delta i kravgranskning tillsammans med processutvecklarna och resten av teamet.
  • Detla i framtagning/design av utvecklarlösningar baserade på de presenterade funktionskraven.
  • Delta sprintplanering och agila dagliga/veckomöten.
  • Ta huvudansvaret i att guida teamet mot arbetet med Azure Devops.
  • Skräddarsyr tillsammans med teamet behovet av Azure Devops användning.

Skallkrav: Azure Devops, C#, .Net, Erfarenhet och flexibilitet i att lära upp och guida teammedlemmar

Meriterande krav: YAML


Start: Omgående
Längd: Ett år med stor möjlighet till förlängning
Omfattning: 100 %
Ort: Stockholm
Skallkrav språk: Svenska, Engelska

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan