Nikita 6

FVIS samordnare – STÄNGD (Stängd)

FVIS samordnarens huvudsakliga uppdrag inom FVIS implementationsprojekt är att stödja det verksamhetsnära arbetet samt pågående uppdrag inom regionen och i Sussa-samverkan.


I rollen som FVIS samordnare ingår b.la följande arbetsuppgifter:

 • Delta i planering och aktiviteter kopplat till alla områden inom delprojekt verksamhetsanalys och lösning olika områden konfiguration och arbetssätt, processer, hälsoinformatik, utbildning och test
 • Arbeta med grundkonfiguration, anpassningar, urval, mallar, strukturerad journalföring etc i Visus.
 • Arbeta med riktlinjer kring funktionalitet, konfiguration och arbetssätt.
 • Genomföra och leda förstudier, analyser och/eller andra uppdrag.
 • Leda eller delta i workshops och arbetsgrupper.
 • Delta i diverse olika aktiviteter inom FVIS implementationsprojekt och FVIS programmet

Inom FVIS implementationsprojektet ingår sedvanliga arbetsuppgifter kopplat till projektmodell till exempel mötesanteckningar, riskanalysarbete, bereda beslutsunderlag samt rapportering kopplat till uppdraget. En FVIS-samordnares arbetsuppgifter kan fördelas mellan region och i Sussa-samverkan


Egenskaper:

 • Intresse och erfarenhet av digitala frågeställningar
 • Erfarenhet av att genomföra förstudie eller mindre utredningar.
 • Arbetat med projektledning, projektdeltagande eller förbättringsinitiativ.
 • Erfarenhet att själv arrangera workshops, leda arbetsgrupper mm
 • Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn.
 • Erfarenhet av arbete med användarstöd.
 • Kännedom om IT-stöd samt förvaltningsarbete
 • Grundläggande kunskap om kvalitetssäkring och användarperspektiv

Meriterande:

Meriterande är tidigare uppdrag inom verksamhetsanalys och lösning eller arbete med FVIS inom region eller i Sussa samverkan


Ort: Halmstad
Start: snarast
Längd: 
Uppdraget ska pågå under 2022 till att börja med
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan