Informationssäkerhetskonsult – STÄNGD (Stängd)

Senior informationssäkerhetskonsult med inriktning regelverksefterlevnad

Arbetsuppgifter:

 • Genomföra och dokumentera GAP-analys av DORA-förordningen.
 • Koordinera och driva arbetet tvärfunktionellt.
 • Ta fram handlingsplaner och införandeplan för genomförande
 • Möjlighet till fortsatt uppdrag i samband med implementering

Kontaktytor i arbetet:

 • Informationssäkerhetsansvarig
 • DSO
 • Samarbetsgrupp – representanter från verksamhetens olika enheter
  Beställare IT-chef
 • Regelverksefterlevnad
 • Experter från IT och affärsområden

Kvalifikationer:

 • Flerårig erfarenhet av GAP-analyser och granskningar av efterlevnad inom informationssäkerhet i relation till flertalet regelverk.
 • God förmåga att tolka regelverk och legala förutsättningar i syfte att bedöma teknisk implementation för att efterleva regelverk inom IT/informationssäkerhet.
 • Erfarenhet och god förståelse för informationssäkerhet, cybersäkerhet i relation till regelverk som påverkar tekniken (NIS1, ISO27001, SOC2, IKT-regelverket).
 • God förståelse för teknik i relation till regelverk inom informationssäkerhetsområdet.
 • Strukturerad person med förmåga att driva och koordinera.
 • Social kompetens – god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Kunskap om processen för regelverksinförande/efterlevnad.

Omfattning: 100%
Start: ASAP
Längd: 6mån med möjlighet till förlängning

Kontakt
Jonatan Sandberg
Competence manager / Near-offshore

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan