Nikita 6

IoT konsult

IT-service vill utveckla möjligheterna att använda information som samlas in med olika typer av datainsamlare, IoT-sensorer, för att vara en möjliggörare inom kundens digitalisering och utveckling. Genomförandet ska ske med hänsyn till vår IT miljö och integreras med kundens nätverk och koppling till Microsoft Azure. Rollen är hands on och förutsätter att konsulten har ett  tekniskt kunnande för att sätta upp efter best pratice.

I dagsläget är de 3-4 personer som jobbar med projektet. En projektledare, en hands on tekniker på sensorsidan och en utvecklare som jobbar i Azure.


 

Syfte (kort om vad som ska åstadkommas genom uppdraget):

Ta fram en teknisk införandebeskrivning och specifikation för att installera Thingsboard IoT- plattform enligt ”best-practice”. Hjälp med installation i enlighet med framtagen införandebeskrivning där IoT-plattformen installeras lokalt i vår server med en tydlig idé hur vi bäst nyttjar resurserna i Thingsboard, Azure och våra sensorer.

Kundens plan för digitalisering med hjälp av sensorer är att införa en  gemensam plattform och en intern tjänst för hantering av sensorer. Alla ingående komponenter ska använda generella standarder när det gäller protokoll och dataåtkomst. Insamlade data ska kunna användas i olika applikationer med åtkomst med standard API


 

Effektmål (specificera eventuellt mätbara mål som ska uppfyllas genom uppdraget, eventuella krav på anpassning i driftsmiljö):

Applikationen ska vara driftsatt i en lokal Linuxserver enligt kravspecifikation och godkänd med krav på att den är tillgänglig och att data från IoT sensorer enlig införandebeskrivning är åtkomliga.


 

Krav:

Gränssnitt och användbarhet med kompetens inom ”internet of things” med dokumenterad erfarenhet av Thingsboard.


Om uppdraget:

Uppskattad uppdragstid: 2 månader med förlängning vid behov
Omfattning: 75-100%
Start: Så snart som möjligt

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan