Lösningsarkitekt

Beskrivning:

Senior lösnings och verksamhetsarkitekt till processdriven systemimplementation

Vi söker för vår kund en arkitekt för att driva verksamhetsarkitektur samt lösningsarkitektur på en högre nivå för ett nuläge, treårsplan och 5-årsplan för ett digitaliseringsprogram. Arkitekten skall arbeta i projektet tillsammans med projektledare, delprojektledare och implementationspartner. Det finns även ett arkitekturteam inom bolaget där det sker löpande koordinering.

Arkitekten kommer tillsammans med det övriga teamet arbeta med lösningsarkitektur kopplat till kravställning, datamodeller, infrastruktur och förvaltning. Rollen innebär att vara ledande arkitekt med fokus på att etablera och designa informationsförsörjning för inhämtning, lagring och modellering av data från många olika datakällor som används för konsumtion och analys inom hela företaget.

De viktigaste uppgifterna är att tillsammans med övriga projektdeltagare:

o I rollen som arkitekt ha dialog och konstruktiv styrning av arbetet tillsammans med linjeorganisationen, implementationspartnern och övriga leverantörer för att hitta det övergripande bästa tänkbara scenariot för lösningen.
o Samla in, strukturerat dokumentera och vara med i prioriteringen av verksamhetens behov av beslutsstöd
o Ta fram målarkitektur och säkerställa implementering av denna tillsammans med övriga projektdeltagare
o Säkerställa att arbetet med datahantering blir standardiserat, effektivt och automatiserat där möjligt
o Säkerställa och granska lösningar för att säkerställa effektivitet och långsiktig utveckling/förvaltning
o Stötta och rådge så väl projektledare som utvecklare i arkitekturella frågor
o Bidra med idéer och vid behov, beslutsunderlag för arkitektur, verktyg och arbetssätt

Vi söker dig som har flera års erfarenhet som lösnings och verksamhetsarkitekt. Du har förmågan att beskriva en teknisk lösning på sådant sätt att även icke tekniskt kunniga förstår. Du kan strukturera upp angreppssätt för att lösa problem, definiera vägen framåt både från ett helhetsperspektiv och för specifika områden och får energi av att vara med i förändringsarbetet. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och smidig i samarbetet, lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt.


Kvalifikationer, kompetenser

o Du har mångårig erfarenhet av att arbeta i arkitektrollen
o Erfarenhet av stora processdrivna system så som ERP eller CRM
o Förmåga att arbeta självständigt
o Van att planera din tid och ditt arbete
o Samla in och strukturera information
o Dokumentera krav, lösningar, processer och rutiner
o Erfarenhet av design och implementering av skalbara flexibla lösningar i moderna dataplattformar baserat på Microsoftteknologier i molnmiljö i större organisationer
o Arbetat med informationsförsörjning och masterdata i ett komplext IT-landskap.
o Det är meriterande om du har kompetens inom något eller flera av följande områden:
o Erfarenhet och förståelse av regelefterlevnad (compliance) och GDPR
o Svensktalande och med god vana och förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska


Ansvarsområden

o Kunna förstå och beskriva företagets verksamhetsprocesser för att kunna stödja i analys och krav för IT lösningarna
o Visualisera och dokumentera nuvarande IT-arkitektur kring underhållssytem och kringliggande system.
o Identifiera och visualisera dataobjekt och informationsflöden i processer och systemlandskap.
o Utföra en nulägesanalys som ska ligga till grund för beslut om ägandeskap. Kartlägga vilket system som äger vilken data speciellt i det fall där information finns tillgänglig från flera källor.
o Arbeta fram och visualisera kommande IT-arkitektur med nytt system och kringliggande system. Samt arkitektur för övergångsperioden när vi rullar ut det nya systemet steg för steg.
o Förankra nya IT-arkitekturen med projektledning och avdelningen för IT och verksamhetsutveckling.
o Delaktig i migrering och datakvalitetfrågor
o Delaktig i arkitektur och integrationsfrågor med leverantör
o Kommer jobba tätt med experter inom olika delar av verksamheten, prestigelöst


Omfattning 50-100%
Start: Snarast
Längd:Tills vidare
Ort. Stockholm, delvis distans

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan