Projektledare inom Workforce-management

Bakgrund

Vi söker nu till kund efter en projektledare som kan driva ett projekt som avser att ersätta deras befintliga lokala workforce managementlösningar. Kunden har sedan tidigare gjort en förstudie och var redo att gå in i en implementationsfas, dock pausades de på obestämd tid i samband med pandemin. Uppdraget omfattar bl a att göra en granskning av den tidigare förstudien och de leverantörer som då var aktuella att utvärdera och lägga en plan för vad som behöver tillföras och eventuellt revideras för att på nytt nå implementeringsstadiet. Göra en bedömning över om och hur kravbilden har förändrats. Det togs vid tillfället också fram en POC för en av lösningarna som kan bli aktuell att granska på nytt. Målet är att på sikt rulla ut lösningen i samtliga 6 länder som vår kund är verksam i.


Skallkrav (erfarenhet)

  • Erfarenhet av att driva upphandling och stora implementationsprojekt i flera länder
  • Erfarenhet av kravställning och kravinsamling
  • Erfarenhet av förändringsledning
  • Erfarenhet av att jobba med regulatorisk efterlevnad och krav
  • Van vid att hantera och kartlägga processer

Meriterande

  • Erfarenhet av workforce-managementsystem

Start: Snarast möjligt
Omfattning: 100%
Längd: 12 månader, option på förlängning
Ort: Sthlm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan