Nikita 6

Senior Fullstackutvecklare

Vi söker för vår kund en senior fullstackutvecklare, som har förmågan och intresset av att växla mellan FE och BE beroende på hur behovet ser ut över tid.

Kunden har i dagsläget många juniora utvecklare, främst FE, i teamet och därför är det väldigt betydelsefullt att personer trivs med och vill supportera de yngre mindre erfarna och verkligen dela med sig av sin kompetens. Dessutom behöver vi kunna öka vår kapacitet då och då på BE-sidan.

Krav

 • Java
 • Spring Boot
 • Cloud
 • React
 • Agil utveckling

Meriterande

 • Micro services
 • Kubernetes
 • Azure
 • CI/CD
 • NextJS
 • GatsbyJS
 • React Native
 • Jest & React Testing Library
 • GraphQL
 • Emotions & CSS
 • Material-UI

Om konsulten har erfarenhet av att utveckla appar är detta extra meriterande då kunden håller på att ta publika hemsidan i sitt befintliga skick (React + appwrapper) och bygga om den på sikt till en ”riktig app” i Native.

Information:

Start: ASAP
Omfattning: 100%
Placering: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan