Senior konsult för stöd till IT-säkerhetsansvarig (STÄNGD) (Stängd)

Vi söker nu efter en konsult som kan agera specialiststöd till vår kund inom försäkringar IT-säkerhetsavdelning.
Rollen innebär både uppföljande arbete men också utvecklig kring styrdokument, analys och rådgivning samt utbildning. Alltså både strategiskt och hands on.
Sannolikt driver rollen även CCC (Cybersecurity Competence Center) som blir ett slags samarbet- och beslutsforum för IT-säkerhet.

Arbetsuppgifter:

 • IT-info till verksamhetsområde
 • Månadsrapport av IT-säkerhet, årsrapport IT-säkerhet, verksamhetsdialog/utveckling IT säk.
 • Analys och anpassning regelefterlevnad, DORA, utlagd verksamhet
 • Styrning och uppdatering av styrdokument, dialog och svaromål gentemot interna och externa revisorer
 • Stöd i att svara motparters due diligence mot kund
 • ISO certifiering, KPI-utveckling och stöd, specialiststöd för inköp, specialiststöd kring dataskydd
 • Driva CCC – vid behov agera ordförande i säkerhetsforum, Epic analys/rådgivning
 • Feature analys/rådgivning, övergripande uppföljning/analys IT Säkerhet
 • Strategiskt arbete inom IT och informationssäkerhet
 • Workshops, övningar ledning och verksamhet samt besök/dialog med verksamhet, tjänster och produkter

Kravprofil:

 • Minst 5 års erfarenhet med arbete kring IT- och informationssäkerhet
 • Erfarenhet från bolag med tillsynskrav
 • Kunskap och intresse kring regulatoriska ramverk

Personligt:

 • Förmåga och lust att kommunicera i tal och skrift, övervägande svenska
 • Lyhörd och pragmatisk men med bibehållen integritet
 • Förmåga att se helhetsperspektiv

Information om uppdraget:

Start: fr.o.m. augusti efter semestern
Längd: minst 6 månader, option på förlängning
Placering: Stockholm
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan