Nikita 6

SiteVision Utvecklare

Bakgrund:

Region Halland ska bygga ett nytt intranät i Sitevision. Orsaken till detta är att det befintliga intranätet i SharePoint 2013 slutar supporteras och kommer på sikt avvecklas under 2023. Regionen tar nu tillfälle i akt att implementera ett nytt CMS med större möjligheter för redaktörer att skapa och utveckla innehåll. Parallellt med detta projekt drivs ett projekt med att migrera samtliga styrdokument och godkännandeflöde från SharePoint 2013 till SharePoint Subscription. Ett grundläggande krav är att dokumenten i nya SharePoint ska vara sökbara även i SiteVision. Regionen har idag Findwise i3 som Enterprise sökfunktion.


Syfte:

 • Leverera ett nytt intranät med grundläggande information i slutet på januari 2023
  • Sidmallar, moduler, utveckling och design av dessa
 • Säkerställa nödvändiga integrationer till regionens masterdata HAK samt autentisering via ADFS
 • Integration till sökmotorn Findwise i3
 • Säkerställa integration till SharePoint Subscription för att indexera dokument och visa ut dokumenten i en söklistning i SiteVision

Effektmål:

Det nya intranätet ska vara ett naturligt nav i regionens digitala ekosystem/digital arbetsplats och underlätta och skapa förutsättningar för:

 • Ledning/styrning
 • Stöd och service
 • Strategisk profilering av regionens verksamheter och regionen som arbetsgivare

Kravspecifikation:

 • Certifierade utvecklare i SiteVision med god erfarenhet av att leverera intranät med kort tidsram
 • UX designer och AD för framtagning av moduler/sidmallar
 • Kompetensnivå enligt nedan: Kunskapsnivå 3 (4-7 år)
 • Erfaren som konsult inom aktuellt område. Är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnits sig på nivå 2 under minst två år

Bör-krav:

 • Tidigare integrationsprojekt med SharePoint/Sitevision

Start: asap
Längd: 31 januari 2023

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan