Nikita 6

Utbildare – Testverktyg

Kursmål:

I denna kurs får den studerande möjlighet att omsätta kunskaper och färdigheter från de tidigare kurserna i praktiken enskilt och i projekt. Målet är att de studerande får kunskap om och färdighet i att använda marknadens vanligast förekommande testverktyg.

Teknisk testning kräver färdighet och kompetens för att använda vanligt förekommande testverktyg för felrapportering, testadministration, testfallshantering, testscriptning och testautomatisering.
Målet med kursen är att den studerande har färdighet och kompetens att driva utveckling/programmering/scriptning/automation på ett marknadsmässigt sätt, och självständigt kan använda några av marknadens vanligast förekommande testverktyg för felrapportering, testadministration, testfallshantering, testscriptning och testautomation (t.ex Selenium eller SOAP UI,) samt hantera teknik/verktyg som Continuous Integration, automatisk exekvering av automatiska testfall, Versionshantering och utforskande testning.

Tekniska testare behöver också kunna använda databaser för att verifiera och validera tester. Målet med kursen är att de studerande har kunskaper om databaskommandon och färdigheter i databashantering som är relevanta och nödvändiga för teknisk testning. Den studerande har också kunskap om vilka som är de vanligast förekommande testteknikerna samt färdighet i att välja lämplig testteknik. Den studerande ska också ha kunskap och överblick över hur databaser är uppbyggda, fungerar och används generellt.

Efter avslutad kurs ska den studerande ha färdighet att använda testverktyg för administration, felrapportering och prestandatestning, samt kunna använda API och GUI inom ramen för Continuous Integration och Continuous Delivery. Kursen förbereder också för ISTQB- och Scrummaster-certifiering.

Kursen innehåller kurslitteratur på engelska och ger färdighet i att använda engelsk terminologi.


Innehåll:

 • Databashantering med SQL
 • Administration (Test management)
 • Testfallshantering
 • Felrapportering
 • Testscriptning
 • Testautomatisering
 • API
 • GUI
 • Prestanda
 • CI/CD

Arbetsmetoder:

 • Föreläsningar
 • Workshops
 • Studiebesök
 • Grupparbete

Start: 5/4
Längd: 14 veckor
Ort: Kista – Stockholm (kan ske remote beroende på restriktionerna)

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan