Nikita 6

Tf chef till Ungdomsenheten

Ungdomsenheten, kultur- och fritidskontoret i Upplands Väsby kommun består av tre fritidsgårdar och två ungdomshus med uppdrag att verka för goda uppväxt- och levnadsvillkor för kommunens barn och unga, med fokus på meningsfulla fritidsaktiviteter. En ny organisation är beslutad för enheten, vilken träder i kraft till hösten.

Det pågår ett utvecklingsarbete på enheten med syfte att säkerställa en god arbetsmiljö och en välfungerande organisation i alltifrån roller till rutiner till kultur. I det arbetet behöver vi en tillförordnad chef för enheten med uppdrag att sätta den nya organisationen och säkerställa en god arbetsmiljö. I chefsrollen ingår ett direkt personalansvar för mellan 10-15 medarbetare med olika anställningsformer.

Till stöd finns en nyligen tillsatt biträdande enhetschef och ytterligare en f.n. vakant biträdande enhetschef. Enheten ligger på kultur- och fritidskontoret, som svarar mot kultur- och fritidsnämnden.


Kravspecifikation för uppdraget:

Bistå förvaltningschef i uppdraget om utveckling av Ungdomsenheten. Mer specifikt roller, rutiner, förhållningssätt och värdegrund, och en tydlig förväntansbild på medarbetarskapet i olika roller.

Arbetet ställer stora krav på konsultens förmåga till att sätta rutiner, roller och strukturer för enheten och dess medarbetare. Att tydligt kommunicera mål och följa upp leverans, och att hålla i den röda tråden från nämndens intentioner till medarbetarnas uppdrag.

Arbetet ska resultera i en förbättrad arbetsmiljö med tydligt kommunicerade mål och förväntningar på medarbetare i olika roller, en förändrad kultur och en grundplattform att bygga utveckling vidare på.

Måste krav:

  • Relevant utbildning
  • Minst 5 års erfarenhet av chefskap/ledarskap
  • Erfarenhet från uppdrag att implementera nya organisationer och arbetssätt
  • Erfarenhet av konflikthantering / utveckling av grupper både strukturellt och kulturellt

Meriterande krav:

  • Erfarenhet av ledarskap i uppdrag kopplat till ungdomsverksamhet, kultur – och/eller fritid, eller socialt arbete

Personliga egenskaper:

  • Uppdragstagaren bör vara tydlig, rak, och ha en stor portion integritet
  • Uppdragstagaren bör vara djupt förankrad i sitt eget ledarskap, trygg och orädd
  • Uppdragstagaren bör vara skicklig i struktur, ordning och reda och att förmedla och följa upp ingångna överenskommelser med medarbetare

Start: så snart som möjligt.
Slut: vår/sommar 2022.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan