Nikita 6

Verksamhetsuppföljning hemtjänst

En fördjupad verksamhetsuppföljning med besök på enheter och intervjuer med alla enheter ska genomföras var tredje år enligt avtal inom hemtjänst. Sakkunnig genomför uppföljningar vanligtvis. Ett ökat antal statsbidrag inom äldreomsorg har gjort att det uppstått tidsbrist att utföra uppföljningar inom detta ovastående tidsintervall. Vi vill också med denna uppföljning pröva annan metodik och ett utökat underlag för uppföljningen.


Kravspecifikation för uppdraget:

Bred och lång erfarenhet av att följa upp verksamheter inom hemtjänst och äldreomsorg, förstå hur hemtjänst fungerar, ha erfarenhet att genomföra samtal med personal, kunna lagar inom vårdområdet.

Måste krav:

  • Relevant akademisk utbildning såsom socionom och beteendevetare (inom det sociala området alternativt annan utbildning som bedöms likvärdig).
  • Minst 10 års ledarerfarenhet inom verksamhetsområdet äldre, gärna på hög nivå i beslutsfattandet i verksamheter med äldreomsorg.
  • Ingående kunskaper om de lagar, förordningar och förskrifter som styr omsorgsarbetet i hemtjänstverksamheter.
  • Ha formell kunskap och erfarenhet inom statistik, kunna bedöma och göra analyser gällande kvalitet.
  • Ha kunskap i samtalsmetodik.
  • Erfarenhet av att ha genomfört verksamhetsuppföljningar i minst 15 år inom området äldreomsorg.
  • Flerårig erfarenhet av övergripande nationellt arbete inom vårdområdet inom t ex socialstyrelsen, SKR.


Meriterande krav:

  • Ha erfarenhet från arbete inom forskning och utveckling gällande äldreomsorg, te x från FOU Stockholm.

Personliga egenskaper:

  • Uppdragstagaren bör vara strukturerad, organiserad och planera sitt arbete väl och hålla deadlines
  • Vara lyhörd och tydlig med samarbetspartners och utförare.

Start: september 20 september 2021
Slut: 30 november 2021

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan