Work-force manager – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund i försäkringsbranschen en Work force manager. Som WFM kommer du tillhöra ett ledningsteam men också arbeta och stödja den operativa verksamheten i olika team. Du arbetar genom att stödja ledningsteamet i framtagande av olika typer av relevanta KPI:er. Samtidigt lägger du en del av din tid hos teamen för att stötta och entusiasmera möjligheterna med att arbeta faktabaserat och datadrivet. I teamen ingår huvudsakligen försäkringshandläggare med handläggning och utredning som olika fokusområden. Verksamhetens uppdrag är att administrera försäkringar under hela försäkringsavtalstiden, dvs från nyteckning till skadereglering och utbetalning.


 Arbetsuppgifter 

 • Ansvara för prognostisering och kapacitetsplanering för försäkringsadministrativ verksamhet – genom analys av historisk volym och hanteringstider i kombination med planerade initiativ utifrån den gemensamma samplaneringen.
 • Jobbar aktivt tillsammans med ledningsteamet för verksamheten i att skapa rätt värde utifrån vårt uppdrag
 • Tillhandahålla löpande uppföljning för att verksamheten ska kunna bedrivas genom faktabaserade beslut
 • Estimera kapacitets- och kompetensbehov kopplat till respektive process som berör avdelningens verksamhet
 • Identifiera avvikelser, behov och utmaningar genom att hela tiden ha ständiga förbättringar i fokus.
 • Samarbeta med andra delar av organisationen, samt
 • Bidra i ledningsarbete

Din bakgrund 

Du är erfaren och trygg i att stötta och coacha och har tidigare haft rollen som WFM, t ex inom kundserviceverksamhet.


Du har erfarenhet av: 

 • Uppföljning av mål och KPI:er
 • Prognostisering
 • Kapacitetsplanering
 • Stödja och coacha användning av data för faktagrundad analys

Sökt person: 

Du är en person som tycker om att jobba strukturerat och kan höja blicken för att se helheten. Du har en positiv inställning och delar gärna med dig av din kunskap till andra. Du tycker om förändringar och är en god lagspelare som är lyhörd och prestigelös. Du är målmedveten och har en stark drivkraft.


Omfattning: 100%.
Start: Snarast
Längd: 6mån. opt. På förlängning

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan