Nikita 6

Senior lösningsarkitekt – STÄNGD (Stängd)

Vår kund i en fas där vi bygger upp stabila leveransteam med målet att vara ansvariga för sina produkter e2e. Teamet ansvarar för krav, utveckling, test och leverans av såväl projekt som förvaltningsärenden. Beställare och mottagare är några av  affärs- och verksamhetsområden.

Tjänsterna har idag olika front-end ramverk men det finns ambition att använda samma ramverk / CMS  för dessa tjänster i framtiden.

De olika websajterna har idag olika backend-lösningar och vi arbetar kontinuerligt med att minska skillnaderna. Det är viktiga satsnings områden för våran kund och ambitionen är att utveckla och erbjuda nya/vidareutvecklade online-tjänster till kund, arbeta effektivt med modern och mätbar marknadsföring, hjälpa kunden hitta rätt, generera fler leads och kraftigt öka andelen köp online. Löpande ny- och vidareutveckling hanteras i teamet.

Uppdragsbeskrivning

Du kommer att ha din organisatoriska tillhörighet inom IT-avdelningen men är dedikerad till ett av våra Leveransteam. Teamet består idag av testare, utvecklare och en scrum master. Teamet är ansvariga för publik e-handel riktad till både företagskunder och privatkunder.

Du förväntas förstå affärsverksamhetens behov genom en nära dialog med produktägare och projektledare. Dessa behov omsätter du genom att visualisera, definiera och skapa lösningar med de senaste teknologierna. Lösningar som kan användas ur ett långsiktigt perspektiv. Du har en naturlig dialog med vår Enterprise arkitekt och ingår som en viktig del i vår arkitekt Community. För oss är det viktigt att du är social, kommunikativ och öppen för många olika åsikter.


Skallkrav

 • CMS/EPI
 • Frontend-nära
 • God förståelse för hur systemuppbyggnad och infrastruktur
 • E-handel
 • Du har en utvecklarbackgrund
 • Kunskap om integration REST och event driven arkitektur
 • Modernt IT-landskap
 • Goda ledaregenskaper
 • Kunna arbeta självgående
 • Förståelse för agila arbetssätt
 • Är väl insatt i och har en passion för moderna tekniker, ramverk, metoder och verktyg inom systemutveckling med kontinuerliga leveranser

Meriterande

 • JavaEE
 • REST, JSON, JMS, SQL
 • Spring Boot
 • JIRA, Zephyr och Confluence
 • Utvecklat i minst ett transaktionsintensivt system

Start: 1/3-2019

Längd: 10 månader
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan