Värderingar

Nikita grundades 2008 med ambitionen att tillföra marknaden en aktör som jobbar relationsskapande och som kommunicerar öppet och oberoende mot leverantörer och kunder. Eftersom en konsultförmedlingsverksamhet bygger på en förståelse för individen kopplat mot ett kompetensbehov så är en förutsättning för att lyckas att fokusera på individen bakom CVt och uppdragets karaktär snarare än enbart på de hårda tekniska krav som ställs. För att kunna göra det krävs en dialog med involverade intressenter. Det har sedan starten varit drivkraften och ett av de mest centrala kärnvärdena i Nikitas verksamhet.

Gemensamt för alla som jobbar på Nikita är att vi delar ett genuint intresse för människor. Det vi älskar mest med vårt jobb är mötet med olika individer och att få vara en del av deras resa. Relationer och närhet till konsulter, konsultbolag och kunder är inte bara något vi önskar, utan också något vi ser som fundamentalt för att lyckas leverera ett värde till marknaden. Vi hoppas att vi kan vara med att hjälpa företag att jobba effektivare med rätt konsulter på plats och därigenom skapa välmående företag som bidrar till ett bättre samhälle för alla.

Nikitas personuppgiftspolicy

Vill du komma i kontakt med någon av oss som jobbar på Nikita?  Klicka här – kontakt

Miljön är ett kärt ämne hos oss på Nikita. Vi känner att såväl för privatperson som för företag är det viktigt att ta sitt ansvar för att den värld vi lever i ska fortsätta att må bra långt framöver. Under parollen ingen kan göra allt, men alla kan göra något diskuterar vi internt kontinuerligt vad just vi på Nikita kan göra för att dra vårt strå till stacken.

Från att tänka på materialval i vår inredning, minska på utskrifter till att samtliga anställda åker kommunalt eller tar sparkcykel till våra möten är exempel på saker vi gör för att påminna oss om vilket viktigt ämne miljön är.

Genom att lyfta detta på vår hemsida, hoppas vi även att kunna inspirera andra företag att tänka på miljön i sin vardag.

Vi medarbetare på Nikita är passionerade och kreativa världsförbättrare. Vi hinner sällan uppdatera våra kanaler med alla initiativ som vi engagerar oss i. Nedan finner ni vi vår interna ”topplista”:

  • Vi har initiativ riktade mot att öka närvaron av individer från samhällsgrupper som idag inte har tillräcklig närvaro i vår bransch. Ett projekt avser nyanlända och ett projekt avser konsulter med olika funktionsvariationer. Det finns många kandidater här med eftertraktad kompetens som dessutom skulle generera en direkt affärsnytta. Nikitas roll är att ge förutsättningar för att dessa individer ska få chansen att komma ut till våra kunder. Vi har partnerskap etablerade för detta både i leverantörsledet och i kundledet. Hör gärna av er till oss om du vill veta mer, vi är intresserade av både fler konsulter och fler kunder i denna satsning!
  • Nikitas medarbetare avsätter arbetstid åt att återkommande vara skolmentorer och stötta elever inför sina gymnasieval.
  • Vår grundare Pia Ganeva har möjligheten att genom 17 nätverkets exklusiva plattform verka och göra skillnad. 17-nätverket är en stark maktfaktor i svenskt näringsliv, vilket också för med sig ett ansvar. Genom att verka för att fler kvinnor bygger stora bolag verkar de samtidigt för ett sundare och mer hållbart företagsklimat i Sverige. Pia föreläser, deltar i paneler och poddar, skriver artiklar och lägger massor av energi för att öka kvinnors inflytande i samhället.
  • Nikita är sponsor och aktiv i ledningsgrupp för ett flertal Yrkeshögskoleutbildningar. Detta med syfte att för att få ut fler på arbetsmarknaden.