Nikita 5

Värderingar

Nikita grundades 2008 med ambitionen att vara en kvalitativ konsultförmedlare. Vad kvalitet betyder för oss är viljan att förstå våra samarbetspartners och kunder och leverera med precision.

Konsultmarknaden är en snabbrörlig marknad och därför är det viktigt för oss att ständigt utvärdera och förbättra vårt erbjudande mot såväl kunder som konsultbolag. Relationer och närhet till konsultbolag och kunder är därför inte bara något vi önskar, utan också något vi ser som fundamentalt för att lyckas leverera ett värde till marknaden.

Vi hoppas att vi kan vara med att hjälpa företag att jobba effektivare med rätt konsulter på plats och därigenom skapa välmående företag som bidrar till ett bättre samhälle för alla.

Miljön är ett kärt ämne hos oss på Nikita. Vi känner att såväl för privatperson som för företag är det viktigt att ta sitt ansvar för att den värld vi lever i ska fortsätta att må bra långt framöver. Under parollen ingen kan göra allt, men alla kan göra något diskuterar vi internt kontinuerligt vad vi på Nikita  kan göra för att dra vårt strå till stacken.

Från att tänka på materialval i vår inredning, minska på utskrifter till att samtliga anställda åker kommunalt till våra möten är exempel på saker vi gör för att påminna oss om vilket viktigt ämne miljön är.

Genom att lyfta detta på vår hemsida, hoppas vi även att kunna inspirera andra företag att tänka på miljön i sin vardag.

 

Corporate Social Responsibility.

Det finns många åsikter och tolkningar om vad CSR är. Vår tolkning av begreppet är att vi som företag har ett socialt ansvar på den marknad vi är aktiva och framförallt att tittar vi först på oss själva; t.ex gör vi vad vi kan för att skicka digitala fakturor, vi har lågenergilampor och använder oss av mer hållbara materialval.

Vi på Nikita tycker att detta är viktigt och vill gärna ta detta ansvar och göra vad vi kan för att bidra till samhället. Vi diskuterar internt hur vårt CSR-arbete ska se ut en gång om året.