Värderingar

Nikita – Oberoende konsultmäklare med affären och människan i fokus.

När ditt företag behöver en konsultmäklare inom IT och management som rör sig obehindrat över marknaden för att hitta exakt rätt matchning – lite som en agent? Välkommen till Nikita!

Hos oss finns inga motsättningar mellan ett starkt affärsdriv och en genuin passion för människor – det är mänskliga relationer som är vår affär. Vi vet att den rätta konsulten för er behöver ha mer än bara rätt kompetens. Det behöver dessutom vara någon som delar era värderingar, passar in i ert team och förstår vart ni är på väg. Det är då värdet vi skapar tillsammans blir som allra högst.

Sedan 2008 har vi byggt upp en bred och stark kundbas som har gett oss erfarenheter från de flesta branscher. Vill du veta mer? Klicka här – kontakt

 

Nikitas personuppgiftspolicy

 

Vi älskar människor och att göra världen lite bättre – samtidigt som vi skapar affärsnytta. Därför engagerar vi oss i många olika initiativ som främjar social hållbarhet.

Till exempel finns det eftertraktad kompetens i samhällsgrupper som inte har tillräcklig närvaro i vår bransch idag – och därför arbetar vi i etablerade partnerskapsprojekt för att öka den närvaron. Dessutom engagerar vi oss som mentorer för studenter och i att verka för kvinnligt företagande genom 17- nätverket.

Vi lever också som vi lär. Vår tillväxt är lika mycket ett resultat av en fungerande affärsmodell och leverans som hur våra medarbetare mår på jobbet. På Nikita är de krav vi ställer på varandra höga – men tilliten är stor, stämningen hög och den interna stoltheten påtaglig.

Naturligtvis tar vi också vårt ansvar för att vår planet ska må så bra som möjligt. Därför väljer vi material, transport och andra delar i Nikitas vardag utifrån vad som är bra för miljön.

Vill du veta mer om hur vi gör affärer på ett hållbart sätt? Kontakta oss

Vi medarbetare på Nikita är passionerade och kreativa världsförbättrare. Vi hinner sällan uppdatera våra kanaler med alla initiativ som vi engagerar oss i. Nedan finner ni vi vår interna ”topplista”:

  • Vi har initiativ riktade mot att öka närvaron av individer från samhällsgrupper som idag inte har tillräcklig närvaro i vår bransch. Ett projekt avser nyanlända och ett projekt avser konsulter med olika funktionsvariationer. Det finns många kandidater här med eftertraktad kompetens som dessutom skulle generera en direkt affärsnytta. Nikitas roll är att ge förutsättningar för att dessa individer ska få chansen att komma ut till våra kunder. Vi har partnerskap etablerade för detta både i leverantörsledet och i kundledet. Hör gärna av er till oss om du vill veta mer, vi är intresserade av både fler konsulter och fler kunder i denna satsning!
  • Nikitas medarbetare avsätter arbetstid åt att återkommande vara skolmentorer och stötta elever inför sina gymnasieval.
  • Vår grundare Pia Ganeva har möjligheten att genom 17 nätverkets exklusiva plattform verka och göra skillnad. 17-nätverket är en stark maktfaktor i svenskt näringsliv, vilket också för med sig ett ansvar. Genom att verka för att fler kvinnor bygger stora bolag verkar de samtidigt för ett sundare och mer hållbart företagsklimat i Sverige. Pia föreläser, deltar i paneler och poddar, skriver artiklar och lägger massor av energi för att öka kvinnors inflytande i samhället.
  • Nikita är sponsor och aktiv i ledningsgrupp för ett flertal Yrkeshögskoleutbildningar. Detta med syfte att för att få ut fler på arbetsmarknaden.