CSR

Vi medarbetare på Nikita är passionerade och kreativa världsförbättrare. Vi hinner sällan uppdatera våra kanaler med alla initiativ som vi engagerar oss i. Nedan finner ni vi vår interna ”topplista”:

  • Vi har initiativ riktade mot att öka närvaron av individer från samhällsgrupper som idag inte har tillräcklig närvaro i vår bransch. Ett projekt avser nyanlända och ett projekt avser konsulter med olika funktionsvariationer. Det finns många kandidater här med eftertraktad kompetens som dessutom skulle generera en direkt affärsnytta. Nikitas roll är att ge förutsättningar för att dessa individer ska få chansen att komma ut till våra kunder. Vi har partnerskap etablerade för detta både i leverantörsledet och i kundledet. Hör gärna av er till oss om du vill veta mer, vi är intresserade av både fler konsulter och fler kunder i denna satsning!
  • Nikitas medarbetare avsätter arbetstid åt att återkommande vara skolmentorer och stötta elever inför sina gymnasieval.
  • Vår grundare Pia Ganeva har möjligheten att genom 17 nätverkets exklusiva plattform verka och göra skillnad. 17-nätverket är en stark maktfaktor i svenskt näringsliv, vilket också för med sig ett ansvar. Genom att verka för att fler kvinnor bygger stora bolag verkar de samtidigt för ett sundare och mer hållbart företagsklimat i Sverige. Pia föreläser, deltar i paneler och poddar, skriver artiklar och lägger massor av energi för att öka kvinnors inflytande i samhället.
  • Nikita är sponsor och aktiv i ledningsgrupp för ett flertal Yrkeshögskoleutbildningar. Detta med syfte att för att få ut fler på arbetsmarknaden.