CSR

Corporate Social Responsibility.

Det finns många åsikter och tolkningar om vad CSR är. Vår tolkning av begreppet är att vi som företag har ett socialt ansvar på den marknad vi är aktiva och framförallt att tittar vi först på oss själva; t.ex gör vi vad vi kan för att skicka digitala fakturor, vi har lågenergilampor och använder oss av mer hållbara materialval.

Vi på Nikita tycker att detta är viktigt och vill gärna ta detta ansvar och göra vad vi kan för att bidra till samhället. Vi diskuterar internt hur vårt CSR-arbete ska se ut en gång om året.