Nikitas varför

Nikita grundades 2008 med ambitionen att vara en kvalitativ konsultförmedlare. Vad kvalitet betyder för oss är viljan att förstå våra samarbetspartners och kunder och leverera med precision.

Konsultmarknaden är en snabbrörlig marknad och därför är det viktigt för oss att ständigt utvärdera och förbättra vårt erbjudande mot såväl kunder som konsultbolag. Relationer och närhet till konsultbolag och kunder är därför inte bara något vi önskar, utan också något vi ser som fundamentalt för att lyckas leverera ett värde till marknaden.

Vi hoppas att vi kan vara med att hjälpa företag att jobba effektivare med rätt konsulter på plats och därigenom skapa välmående företag som bidrar till ett bättre samhälle för alla.