Om Nikita

Nikita grundades 2008 med ambitionen att tillföra marknaden en aktör som jobbar relationsskapande och som kommunicerar öppet och oberoende mot leverantörer och kunder. Eftersom en konsultförmedlingsverksamhet bygger på en förståelse för individen kopplat mot ett kompetensbehov så är en förutsättning för att lyckas att fokusera på individen bakom CVt och uppdragets karaktär snarare än enbart på de hårda tekniska krav som ställs. För att kunna göra det krävs en dialog med involverade intressenter. Det har sedan starten varit drivkraften och ett av de mest centrala kärnvärdena i Nikitas verksamhet.

Gemensamt för alla som jobbar på Nikita är att vi delar ett genuint intresse för människor. Det vi älskar mest med vårt jobb är mötet med olika individer och att få vara en del av deras resa. Relationer och närhet till konsulter, konsultbolag och kunder är inte bara något vi önskar, utan också något vi ser som fundamentalt för att lyckas leverera ett värde till marknaden. Vi hoppas att vi kan vara med att hjälpa företag att jobba effektivare med rätt konsulter på plats och därigenom skapa välmående företag som bidrar till ett bättre samhälle för alla.

Nikitas personuppgiftspolicy

Vill du komma i kontakt med någon av oss som jobbar på Nikita?  Klicka här – kontakt