Privacy Policy

NIKITA AB PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Senaste uppdatering: 2023-02-24

Denna personuppgiftspolicy gäller för Nikita AB 556763-2228.

Policyn gäller för sådana personuppgifter som vi samlar in via våra digitala plattformar, när du köper någon av våra tjänster, när du registrerar dig för en prenumeration eller användarkonto, anmäler dig till något av våra event och konferenser, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar vår kundservice (”Tjänsterna”).

Vi värnar om din integritet och det är viktigt att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Det här dokumentet beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter.

Om inget annat anges är det företag inom Nikita vars Tjänst du använder personuppgiftsansvarig för användningen av personuppgifter som samlas in via de Tjänster som det tillhandahåller.

Det kan finnas kompletterande villkor som gäller för vissa av de Tjänster vi erbjuder. Vänligen läs dessa när du köper någon av våra tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, våra uppdragsutskick eller användarkonto, anmäler dig till något av våra event och konferenser, deltar i någon av våra tävlingar eller när du kontaktar vår kundservice.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN

Personuppgifter betyder all sorts information som kan härledas till en individ. Vi behandlar följande typer av uppgifter om dig:

 •      Identitet (t.ex. förnamn, efternamn och titel)
 •      Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer och faktureringsadress)
 •      Autentiseringsuppgifter (krypterade lösenord)
 •      Tekniska uppgifter (t.ex. login, IP-adress, webbläsare och version, tidszon, operativsystem och andra uppgifter om vilken teknik du använder för att besöka våra sajter)
 •      Profil (t.ex. feedback, enkätsvar, intresseområden och favoritsidor på vår sajt)
 •      Användning (t.ex. hur du använder våra sajter, våra sociala mediekanaler och våra tjänster)
 •      Marknads- och kommunikationsdata (dina preferenser när det gäller att få marknadskommunikation från oss)
 •      Finansiellt (t.ex. fakturerings- och betalningsinformation)
 •      Transaktioner (uppgifter som är nödvändiga för att genomföra betalningar vid eventuella köp, t.ex. kreditkortsnummer och associerad säkerhetskod)
 •      Köphistorik (uppgifter om dina köp: summa och tid för köp) 
 • Info avseende specialkost och allergier i samband med inbjudan till kundevent. Dessa personuppgifter tas bort när eventet är genomfört.”

OBS!
Vi samlar inte in några känsliga uppgifter om dig, t.ex. etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, politiska åsikter, hälsouppgifter, biometriska data, brott eller straff.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in uppgifter om dig på flera olika sätt:

DIREKT INTERAKTION

Vissa uppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du fyller i ett formulär när du registrerar dig för ett nyhetsbrev, registrerar dig som användare på vår sajt, ber oss att skicka material, fyller i en undersökningsenkät, ger oss feedback, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar oss för support.

AUTOMATISK INHÄMTNING

När du använder vår sajt och våra tjänster kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, läsning och användning. Vi samlar in den informationen genom användning av cookies, serverloggar och liknande teknologier. Se nedan avsnittet ”Cookies” för mer detaljer.

TREDJEPARTSKÄLLOR

Vi kan även hämta in uppgifter från externa företag eller myndigheter, så kallade tredjepartskällor. Det kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 •      Dataleverantörer som vi får eller köper identitets- och kontaktuppgifter av, t.ex. Allabolag.se, eller Bisnode
 •      Sociala nätverk. Vi hämtar information från sociala medier om våra besökare för att rikta relevanta erbjudanden eller visa relevanta annonser på exempelvis Facebook och Linkedin.
 •      Partners. Vi kan ta del av uppgifter från företag som vi samarbetar med för att erbjuda Tjänster eller delta i gemensam marknadsföring.
 •      Offentliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR ATT SAMLA IN PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar bara dina personuppgifter när det finns laglig grund. Personuppgifter behandlas med stöd av en eller flera av följande grunder:

 •      Uppgiften är nödvändig för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal
 •      Vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgiften och vi kränker inte några av dina fri- och rättigheter
 •      Uppgiften är nödvändig för att uppfylla våra andra rättsliga förpliktelser

HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER

Vi använder information som vi samlar in om våra kunder och användare i tre huvudsakliga syften:

 1.     Kundvård och information kring våra tjänster och erbjudanden
  Syfte: Vi använder personuppgifter för att bättre och tydligare beskriva hur vi kan utveckla våra tjänster och erbjudanden
 2.     Personligt anpassade tjänster och erbjudanden
  Syfte: För at bättre förstå om de finns unika personliga och anpassade behov
 3.     Förbättring och anpassning av våra tjänster och erbjudanden
  Syfte: För at utveckla Nikitas egen verksamhet, tjänst och erbjudanden.

 

HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Det kan dock hända att vi för ovanstående syften måste dela dina personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning. Du finner en lista på dessa nedan, under ”Tredjepartsaktörer”.

att det är nödvändigt för att:

 •      Följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter.
 •      Skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök
 •      Hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter och tjänster, däribland förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk.
 •      Skydda rättigheter eller egendom som tillhör Nikita, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av Tjänsterna.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING

När vi delar dina personuppgifter med tredje part i enlighet med vad som angetts i denna personuppgiftspolicy, kan dina personuppgifter komma att överföras till en stat som inte är medlem av EU eller EES. Den här personuppgiftspolicyn gäller även om vi överför personuppgifter till andra länder.

COOKIES

 www.Nikita.com och våra andra webbsajter använder vi cookies.

Cookies är information som sparas i datorns webbläsare när du besöker en webbsajt och dessa kan vid senare besök även hämtas från webbläsaren för olika typer av tillämpningar. De innehåller data om hur du rör dig på webbsajten så att den vid återkommande besök kan visa skräddarsydd information baserat på användarens senaste besök. Cookies kan också användas för att analysera trafik, för marknadsföring och utveckling av webbsajterna. Cookies används av nästan alla webbsajter och kan inte skada ditt system.

Vi använder cookies för att följa din användning av våra webbsajter. Det gör att vi kan förstå hur du använder sajterna och se mönster i din och andras användning. Det hjälper oss att utveckla och förbättra webbsajterna och våra Tjänster utifrån dina behov.

På våra webbsajter används två typer av cookies: temporära och permanenta. Temporära cookies, eller session cookies, innehåller tillfällig information mellan sidhämtningar. De lagras bara i din dator under en session och tas automatiskt bort när du stänger webbläsaren.

Permanenta cookies sparas under kortare eller längre tid som en fil på datorn, och finns kvar när du stänger webbläsaren. Cookien kan läsas av webbsajten som skapade den när du besöker sajten igen. Vissa permanenta cookies kan användas för att spåra en användares besök på flera olika webbsajter. l se eller ändra vilka cookies du har accepterat, kan du vanligen göra det i inställningarna för din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att den lagrar vissa eller inga cookies, eller att den varnar dig när webbsajter försöker lagra cookies. Som besökare bör du känna till att om du inte tillåter cookies kommer webbsajten att fungera men du får en sämre användarupplevelse.

DINA RÄTTIGHETER OCH VALMÖJLIGHETER

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter, vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om vart du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under rubriken ”Kontakt” nedan.

Du har följande rättigheter:

 •      Du har rätt att begära tillgång till samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter (s.k. registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.
 •      Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket för framtida behandling av dina personuppgifter.
 •      Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter, eller kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 •      Du har rätt att när som helst invända mot direktmarknadsföring med följd att vi inte längre får fortsätta använda uppgifterna för det ändamålet.
 •      Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Att utöva dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Vi besvarar förfrågningar inom 30 dagar. Åtgärder vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till tre månader. I vilket fall kommer vi att hålla dig uppdaterad om statusen på ditt ärende.

LAGRING

Vi skyddar dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utelämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering.

Vi kan lagra dina personuppgifter i egen teknik och genom molntjänster, hos tredje part som vi har kontrakterat för att stödja vår affärsverksamhet. Sådana tredjepartsorganisationer behandlar inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dem utom för molnlagring och åtkomst av oss, och vi kräver att sådana aktörer tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES. I vissa fall kan vi använda leverantörer som är etablerade utanför EU/EES. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genomatt EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger.

Vi sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt för de anledningar som de används till, till exempel så länge det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, för att bibehålla och förbättra befintliga Tjänster, skicka nödvändig kommunikation och marknadskommunikation, och uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av Tjänster och sammanhang, varierar perioden vi sparar uppgifterna.

De kriterier som avgör hur länge personuppgifterna kommer att spara är:

 •      Av vilken anledning vi använder uppgifterna, dvs använder vi uppgifterna för att uppfylla lagkrav sparas de längre tid än exempelvis kontaktinformation för direktmarknadsföring.
 •      Hur uppgiften sparas, dvs uppgifter som inte är pseudonymiserade sparas kortare tid än om de inte är pseudonymiserade.
 •      Vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig, före detta eller potentiell användare/kund eller om du besöker oss utan att vara inloggad.

Vi har rätt att använda dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden vi har ett användare- eller kundförhållande och en viss tid efter vår användar- eller kundrelation har avslutats så länge du inte invänt mot det. Vi sparar dina uppgifter upp till 36 månader efter att Tjänsten avslutats.

Vi kan komma att kontakta potentiella kunder via telefon eller e-post för att marknadsföra våra Tjänster. Om du väljer att inte inleda ett kundförhållande med oss sparar vi kontaktuppgifterna upp till 24 månader från kontakttillfället.

Om du har registrerat ett användarkonto så använder vi dina uppgifter om exempelvis intressen och favoriter och läshistorik till dess att du avslutar ditt konto och upp till 36 månader därefter om du inte begär att vi ska radera vissa uppgifter. Vi sparar uppgifter för att analysera användar- och kundbeteende i syfte att förbättra våra Tjänster samt för intressebaserad marknadsföring.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för. Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det. Vi använder dina uppgifter till marknadsföring bara om det är tillåtet enligt lag och du inte har invänt mot det.

ÄNDRINGAR

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När policyn uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelanden innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

TREDJEPARTSAKTÖRER

Nikita använder tredjepartsaktörer för vissa uppgifter, och för att lagra personuppgifter och relaterad data. Det behövs för att förse dig som kund med bästa möjliga tjänster, uppföljning och kundupplevelse. Vi är personuppgiftsansvariga och bär ansvaret för all lagrad data. 

KONTAKT/RUTIN

 •      Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, skicka e-post till fredrik.a.w@Nikita.com
 •      Om du på något annat sätt önskar begränsa vår behandling av dina personuppgifter, skicka e-post till fredrik.a.w@Nikita.com
 •      Om du vill att vi ska upphöra att skicka e-post till dig i marknadsföringssyfte kan du ändra dina inställningar här: http://Nikita.com/om/email-preferences/
 •      Andra synpunkter, idéer, åsikter och kommentarer när det gäller våra Tjänster är också välkomna , skicka e-post till fredrik.a.w@Nikita.com
 • Nikita AB, Fredrik Åqvist Wibrand, Tomtebogatan 19, 113 39 Stockholm