Miljön

Vi älskar människor och att göra världen lite bättre – samtidigt som vi skapar affärsnytta. Därför engagerar vi oss i många olika initiativ som främjar social hållbarhet.

Till exempel finns det eftertraktad kompetens i samhällsgrupper som inte har tillräcklig närvaro i vår bransch idag – och därför arbetar vi i etablerade partnerskapsprojekt för att öka den närvaron. Dessutom engagerar vi oss som mentorer för studenter och i att verka för kvinnligt företagande genom 17- nätverket.

Vi lever också som vi lär. Vår tillväxt är lika mycket ett resultat av en fungerande affärsmodell och leverans som hur våra medarbetare mår på jobbet. På Nikita är de krav vi ställer på varandra höga – men tilliten är stor, stämningen hög och den interna stoltheten påtaglig.

Naturligtvis tar vi också vårt ansvar för att vår planet ska må så bra som möjligt. Därför väljer vi material, transport och andra delar i Nikitas vardag utifrån vad som är bra för miljön.

Vill du veta mer om hur vi gör affärer på ett hållbart sätt? Kontakta oss