Management

Nikita representerar genom Nikita Management Consulting Network (Nikita Management) ett unikt segment av managementkonsulter med specifik bakgrund från ledande konsultbolag. Nätverket, vilket består av tidigare anställda konsulter från initialt tre managementkonsultbolag – McKinsey, BCG samt Bain, erbjuder kunderna genom Nikita en kanal till ett särskilt kvalificerat urval av kandidater. Detta för att tillgodose kompetensbehov där denna bakgrund är starkt efterfrågad.

Managementkonsulter upplever ofta att traditionella konsultmäklare på marknaden saknar såväl marknadspositionering, kompetens och kundnätverk för att kunna företräda managementkonsulternas tjänster. Nikita sammanför genom Nikita Management konsulter med erfarenhet från Sveriges mest meriterade managementkonsultbolag med kunder som efterfrågar särskilt kvalificerad rådgivning. I och med denna tydliga nisch har Nikita blivit det naturliga valet av kanal för såväl uppdragsgivare som för det konsultsegment vi representerar.

Nikita arrangerar även träffar för nätverkande och utbyte inom gruppen för de som vill. Vill du veta mer?

Kontakt
Kunder/Konsulter: Emil.Nilsson@nikita.se / 0723 967 790


Är du managementkonsult men inte har en bakgrund inom just den utpekade alumnigruppen? Då företräder Nikita förstås fortfarande dina tjänster inom ramen för Nikitas traditionella förmedlingstjänst.