Devops-konsult – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund i finansbranschen en erfaren devops-konsult för att bl.a. optimera användningen av GitLab för att förbättra utvecklingseffektiviteten.


Exempel på arbetsuppgifter

 • Automatisera och förbättra pipelines: Implementera och optimera CI/CD-pipelines för att snabba upp utvecklingscykler.
 • Säkerställa kodkvalitet: Integrera verktyg för kontinuerlig kodgranskning och automatiska tester.
 • Hantera och övervaka GitLab-infrastruktur: Upprätta skalbara och säkra GitLab-installationer.
 • Effektiv branchhantering: Skapa strategier för branchhantering som främjar samarbete och minskar kodkonflikter.
 • Dokumentation och utbildning: Utveckla och tillhandahålla dokumentation samt utbildningsmaterial för teammedlemmar.

Krav

 • Djup förståelse för DevOps-principer och -metoder.
 • Erfarenhet av Linux-miljöer.
 • CI/CD: Kompetens inom kontinuerlig integration och leverans (CI/CD).
 • GitLab: Erfarenhet av att arbeta med GitLab för versionshantering och CI/CD.
 • OpenShift/Kubernetes: Kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta med containerplattformar såsom OpenShift och Kubernetes.

Meriterande

 • Nätverk: Förståelse för nätverkskonfiguration och felsökning.
 • Lastdelning: Erfarenhet av lastdelningstekniker och -verktyg.
 • Servrar: Hantering och optimering av servermiljöer.
 • Middleware: Kunskap om middleware-lösningar såsom PostgreSQL, ActiveMQ, med flera.

Start: augusti
Omfattning: 100%
Längd: 6mån
Ort. Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan