Nikita 6

Acceptanstestledare

Acceptanstestledare

Vi söker för vår kund en acceptanstestledare då det finns behov av tydligare testledning inom med fokus på deras försäkringsverksamhet men också i syfte att bidra till att utveckla ett kvalitetssäkrat och effektivt samarbete med IT.

I och med detta finns samtidigt behov av att implementera en generisk testprocess och också sätta definitioner för verksamhetens acceptanstest. Det gäller både inför och för uppföljning efter produktionssättning.

Det finns också behov att inrätta testledande roll inom verksamheten med ansvar för att driva acceptanstest. Inom uppdraget är det därför också önskvärt att kunna bidra i arbetet att ta fram en tydlig rollbeskrivning.

I uppdraget ingår också att bidra till att säkerställa att verksamhetens behov och krav är testbara, och Att kompetensutveckla verksamheten inom testområdet.

Utöver det förväntas profilen uppdragsleda förflyttningen för behov, krav och test.


Erfarenhet från försäkringsbranschen, företrädesvis liv-/personförsäkring

  • Erfarenhet av testledning, företrädesvis inom acceptanstest
  • Erfarenhet av kravhantering
  • Erfarenhet av uppdragsledning är meriterande
  • Förmåga att hantera såväl strategisk som taktisk nivå och samtidigt ha insikt och förståelse för det operativa arbetet
  • Erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete
  • Självgående och trygg i sig själv
  • En god lagspelare som kan skapa positiv stämning och entusiasmera i arbetet
  • Lyhörd, prestigelös, och strukturerad 

Omfattning: Heltid
Start: Augusti
Längd: Året ut med option på förlängning

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan