Nikita 6

AD Expert

För kunds räkning söker vi en nyckelresurs i projekt förbättrad identitets- och behörighetshantering, uppsättning av nytt AD.


Bakgrund till konsultbehov
Inom projekt Förbättrad identitets- och behörighetshantering är en av delleveranserna att bygga upp ett nytt AD-domän. Domänen ska få en tydligare struktur och vara integrerat med ett nytt IGA-verktyg för att stötta orkestreringen av identiteter och behörigheter i IT-miljön. Ett övergripande förslag till en AD-domän som följer en standardiserad design har tagits fram. Den presenterar en domän som är designad efter en ESAE-modell med en förenklad och tydligare katalogstruktur och namnstandard. Detta övergripande förslag över design håller på att förankras och därefter ska arbetet påbörjas för att få allt på plats.

Då designen har blivit mer avancerad än vi först tänkt söker vi nu en ny AD-expert för att implementera den design som kommer att beslutas.

Uppdragets beskrivning
Kunden behöver stöd från en person med djup kunskap om Active Directory och kringliggande tjänster. Personen ska ha lång erfarenhet och mycket goda kunskaper av att ha implementerat och migrerat Active Directory. Spetskompetensen ska ligga inom området för identitetshantering och beröra infrastruktur, datacenter, samarbetsplattformar och automation.

Personen behöver vara driven, analytisk och lyhörd för att kunna leda det operativa arbetet framåt. Personen förväntas med sin breda kompetens, snabbt kunna sätta sig in i och få förståelse för nya IT-miljöer. Det kommer bli viktigt för effektiviteten som efterfrågas i arbetet, då förarbetet för ett nytt AD har dragit ut på tiden och vi nu börjar få knappt med tid innan det är dags att koppla ihop med ett nytt IGA-verktyg (planerat till januari/februari 2022).

Den vi söker ska utöver uppsättningen av ny AD-domän även stötta i att ta fram en migreringsplan samt vara delaktig och drivande i att säkerställa migrering av konton, grupper samt arbetsstationer. En trolig lösning är att migrering av konton kommer att ske mha det IGA-verktyg som implementeras.

Utanför projektets omfång ligger att alla system, applikationer och tjänster som använder AD ska styra över till nytt AD. Det ligger inom respektive ansvarsområde att säkerställa detta och många har det inkluderat i förvaltningsbudgeten för 2022. Därefter kan ett nytt projekt startas med fokus på att avveckla gamla AD. Detta innebär att den vi söker även behöver vara med och säkerställa att vi har en teknisk funktion för att hålla både nuvarande och nytt AD parallellt uppdaterade. Till sin hjälp kommer personen att ha ett delleverans-team med personer som ska stötta med de olika tekniska delar som behövs. Tätt samarbete kommer även finnas med projektledaren för hela projektet.

 

För att kunna genomföra detta uppdrags krävs att konsulten har följande profil och erfarenheter

 • Identitets- och behörighetshantering
 • Windows Server
 • Powershell, VB-skript
 • Active Directory, PKI, AD FS
 • Exchange Server, Office 365
 • Microsoft Azure
 • Hyper-V, VMWare ESX
 • File Servers
 • ITIL

Personliga egenskaper

 • Drivande, leveransfokuserad
 • Bra på att samarbeta, vara pedagogisk, kunna prata med intressenter samt vara lyhörd kring behov.
 • Ansvarstagande, noggrann

 

Start: Omgående
Omfattning:100%
Längd: 4-6 månader med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Stockholm

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan