Agil Coach

Vår kund inom försäkringsbranschen söker en Agil Coach till ett intressant uppdrag.

Du har hand om det övergripande ansvaret för den agila resan inom hela företaget. Som person är du kommunikativ gentemot alltifrån ledning till utvecklingsteam

Som konsult är du lyhörd, ödmjuk och driven.

I uppdraget omfattas att:

  • Kunna ta fram förslag på teamupplägg och produktuppdelning företagets produkter.
  • Du ska säkerställa samverkan och arbetssätt med olika leverantörer.
  • Ha hand om planering och genomförande av aktiviteter som är kopplat till den agila förflyttningen.
    • Du kommer ha ett nära samarbete med befintlig agil coach.
    • Ska etablera och säkerställa samarbete mellan det ”agila kontoret” inklusive produktledning och portföljansvarige.
    • Du ska säkerställa samarbetet mellan olika verksamhetsenheters produkter och produktteam, och mellan Digital Utveckling och övriga funktioner inom IT (Infrastruktur, Arkitektur och Utvecklingsstöd).

Vår kund vill att du helst ska ha deltagit i stora projekt och genomfört uppdrag/projekt med hög kvalité, och tagit huvudansvar för ledning av större grupp med förmåga att bilda och utveckla.

Viktiga kompetenser:

– Du ska haft ledande roller vid uppskalning av det agila arbetssättet
– Ha djup kompetens inom agila metoder och verktyg
– Ha arbetat i agila team med Scrum, Kanban och/eller andra agila metoder
– Du ska ha certifierad som SPCs eller liknande
– Att ha erfarenhet av att driva DevOps-förflyttning
– Ha en djup erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning
– Praktisk erfarenhet av agil transformation

Uppdragsperiod: T.om 2024-12-31 med option på förlängning.
Plats: Stockholm, delvis remote
Omfattning: 100%

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan