Nikita 6

Användbarhetsexpert/interaktionsdesigner 

Arbetsuppgifter / efterfrågad kompetens:
Arbetsuppgifterna handlar primärt om att verka för att kundens egenutvecklade system blir så användbart som möjligt, dvs lätt att använda och anpassat till användarnas krav. Systemet har utvecklats under ett flertal år så finns det mycket existerande att förhålla sig till och som måste beaktas i det vidare arbetet. Det rör sig om existerande principer kring användbarhet och design, såväl av flöden i systemet som ren grafisk design. 

Vi söker nu en person som kan hjälpa kunden att ta vidare stafettpinnen vad gäller användbarhet i systemet. Primärt handlar det om att bidra med kompetens inom följande:

 • Bidra med kunskap och kompetens inom användbarhet i krav och utvecklingsprocessen 
 • Föreslå lämpliga lösningar för funktioner som är användbarhetsmässigt utmanande (i tätt samarbete med kravanalytiker och utvecklare). Arbeta för lösningar som är baserade på väl beprövade teorier. 
 • Stödja och rådge kravanalytiker, utvecklare m.fl. i användbarhetsfrågor, baserat på best practice 
 • Planera, genomföra och summera användningstester och intervjuer, föreslå lösningar baserat på användarnas behov 

Inom delprojektet för kontinuerliga förbättringar ska personen, tillsammans med förändringsledare, processutvecklare och kravanalytiker, analysera förändringsbehov samt medverka i beslut kring prioritering av förbättringsområden för systemet. 


Krav:

 • ha kompetens kring hur man bygger bra system ur användarperspektiv, i både flöden och gränssnitt (teoretiskt och praktisk erfarenhet) 
 • Inte enbart finna glädje i övergripande strategier utan även i det konkreta, praktiska arbetet (en pragmatisk ”doer”)
 • vara kommunikativ och ha bra driv/motor
 • kunna rita enkla och tydliga skisser (wireframes) 
 • vara en teamspelare som gillar samarbete och bollande av idéer 
 • ha erfarenhet av stora projekt som kräver mycket samarbete med närliggande kompetenser inom krav och systemutveckling
 • kunna facilitera diskussioner så att värdefulla perspektiv kan fångas upp effektivt 
 • Du bör även ha erfarenhet av att bygga komplexa interna system för daglig användning av expertanvändare.

Personliga egenskaper: 

 • har ett eget driv och mod 
 • har viljan att utveckla dig själva och din omgivning och tar stort ansvar för helheten 
 • sätter grupp/team före individ, dvs ge och ta, förklara och övertyga, prioritera och enas 
 • är prestigelös, dvs tycker det är ok att släppa dina egna idéer om det finns andra som har en bättre idé 
 • är tillräckligt noggrann i ditt arbete 
 • ha viljan att förankra lösningar och att få alla med på tåget 

Start: 22 april
Omfattning: 100 %
Längd: 2020-12-31 med option på förlängning
Plats: Stockholm, med resor till primärt Falun eller andra orter inom landet några dagar i månaden.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan