BI Arkitekt

Sussa samverkansorganisation är en kundgrupp bestående av regionerna Blekinge, Dalarna, Gävleborg, Halland, Norrbotten, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Örebro län. Dessa nio regioner har gemensamt upphandlat ett nytt vårdinformationsstöd, en helhetslösning som kommer att ersätta många av de digitala lösningar som regionerna har idag. Cambio Healthcare AB är leverantör av det upphandlade vårdinformationsstödet. De ingående regionerna befinner sig i en komplex införandefas och Sussa samverkans regionsgemensamma FVIS-program stöttar och skapar förutsättningar för de regionala införandena.

GUAD projektet är en del av FVIS programmet i SUSSA, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. För att omhänderta möjligheterna att gemensamt utveckla en utdataförmåga har regionerna inom Sussa samverkan utvecklat en plattform och lösning, ett datalager, för att omhänderta informationen i vårdinformationssystemet. Arbetet pågår fortfarande och lösningen kommer att tas i drift samtidigt som regionerna produktionssätter vårdinformationssystemet med start hösten 2024.

Projektet kommer att under närmaste året lämna över produkten till förvaltnings- och leveransorganisation som kommer att förvalta och vidareutveckla den gemensamma plattformen och lösningen som respektive region därefter tar i drift i sin regionala miljö.


Arbetsbeskrivning:
Som BI Arkitekt med ett delat ansvar för målarkitekturen för Sussa datalager kommer du att ha ett ansvar för arkitektur, utvecklingsmetod och datamodell i datalagerlösningen.

I ditt ansvar ingår att tyda krav, designa, modellera samt göra lite Power BI utveckling för olika informationsområden tillsammans med teamet. Du styr, planerar och kommunicerar resultat till teamet samt håller dig à jour med nya tekniker, verktyg och metoder. Det ingår samverkan med övriga lösningsarkitekter inom Sussa och regionalt samt koordinera, stödja och utbilda i arkitektur, plattforms- och releasefrågor.

Det ingår även att underhålla och vidareutveckla utvecklingshandbok och ramverk och du förväntas ta beslut i arkitekturfrågor. Du kommer, tillsammans med projektledare, att prioritera och planera vad som ska utvecklas och releasas. Du kommer att arbeta nära Projektledaren och stötta med djup kompetens inom de områden som du ansvarar för.

Kvalifikationer
Vi söker dig som innehar relevant utbildning såsom dataingenjör, systemvetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt minimum 15 år arbetslivserfarenhet inom området i olika industrier.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har förmågan att samarbeta väl med andra genom att lyssna aktivt, kommunicera öppet och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du tar ansvar för dina handlingar och driver dina egna projekt framåt. Dessutom är du van vid att ta initiativ och arbeta självständigt. Du planerar och strukturerar ditt arbete effektivt och har förmågan att hålla dig till uppsatta tidsramar och mål. Din tydlighet i kommunikationen är en nyckelkomponent för framgång. Du är skicklig på att kommunicera på ett klart och effektivt sätt, vilket säkerställer att alla förstår förväntningarna. Du tar hänsyn till olika perspektiv och agerar för att främja organisationens bästa intresse. Slutligen är du en strukturerad individ med en stark problemlösningsförmåga. Du kan analysera och bryta ner komplexa problem för att hitta kreativa lösningar och övervinna utmaningar med framgång.

Skall-krav:

 • Minimum 15 års erfarenhet av BI och Data Science
 • Erfarenhet av arbete som Front End utvecklare i Power BI

Bör-krav:

 • Tidigare erfarenhet av arbete inom hälso-och sjukvård, läkemedel eller bankindustrin
 • Erfarenhet av datalagerutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av datalagerutvecklingsprojekt
 • Praktiskt erfarenhet av design och modellering
 • Erfarenhet av ETL utveckling

För att lyckas i uppdraget ska du ha

 • Flera års erfarenhet av datalagerutveckling och -design av datamodeller
 • Flera års erfarenhet av komplexa BI-lösningar
 • Flera års erfarenhet av datalagerstrategi och -arkitektur
 • Flera års erfarenhet SQL, SSIS och SSAS, Power BI men också inom Azure Synapse Analytics och molntjänster för BI
 • Flera års erfarenhet av Python
 • Några års erfarenhet av produktifiering av BI lösningar
 • Erfarenhet av DevOps och Scrum
 • Erfarenhet av Microsofts BI-plattform

Det är meriterande att ha

 • erfarenhet av releasehantering av datalager
 • erfarenhet av plattformsansvar inom datalager
 • erfarenhet av agil utveckling
 • kunskaper inom datamodellering enligt Kimball
 • kunskaper inom Microsoft tabulärmodeller
 • kunskaper inom releasehantering
 • kunskaper inom informationssäkerhet
 • kunskaper inom C#, Python, och BIML
 • kunskaper inom agil utvecklingsmetodik

Personliga egenskaper:

 • Noggrann och ansvarstagande
 • Förmåga att planera sitt arbete i förväg och organisera samt prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
 • God analytisk förmåga vilket innebär förmågan att bryta ner komplexa frågeställningar till enklare problem för att förstå samband och realisera en lösning
 • Ett intresse av den senaste teknikutvecklingen inom området och drivs av en ambition att leverera lösningar som ligger i framkant
 • Förmågan att själv identifiera vad som behöver göras, jobba utan tydliga uppdrag och planera så att resultat kan levereras inom givna tidsramar
 • Vilja att ständigt vidareutveckla både dig själv och hela teamet
 • Trivs med både den tekniska delen av arbetet såväl som kontakten med team, produktägare och projektledare
 • Vara analytisk, ansvarstagande och ha förmåga att arbeta mot uppsatta mål och nå dem
 • Förmåga att vara tydlig och välformulerad i sin kommunikation
 • Vara flexibel och ”rycka” in där det behövs
 • Uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska

Tidsperiod: 2024-07-01—2024-12-31
Omfattning: 100%
Placering: 100% distansarbete

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan