Nikita 6

BI Backend Konsulter

Uppdragsbeskrivning
Bakgrund (kort om bakgrund till behov, verksamhet, grupp):

Resursförstärkning till vårt BI/Backend team inom AUS objektet med fokus på drift/förvaltning av ETL flöden & laddningar, samt  integrering av nya källor (mha SSIS).

Syfte
Understödja ett nytt projekt kring Visualisering av verksamhetsdata inom regionen.

Effektmål
Tydligare, flexiblare & snabbare uppföljning.

Kravspecifikation
Avropet omfattar följande konsultbehov
2 stycken BI Backend resurser

Efterfrågad kompetensnivå enligt nedan:
2-4

Efterfrågad kompetens ”Skall-krav”:
Generell Datawarehouse (BI Backend/Datalager) kompetens

Efterfrågad kompetens ”Bör-krav
ETL, SSIS, Qlik Sense

Tidsplan
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: Snarast
Uppdraget ska vara dellevererat ☒ / slutfört ☐ senast: 2022-03-31
Förlängning under hela 2022 förväntas dessutom.

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan