BI-utvecklare – STÄNGD (Stängd)

Vi söker för vår kund en självgående, senior BI-utvecklare. Kunden har ett pågående BI-projekt med syfte att byta Analys/BI-plattform baserat på Microsofts BI-komponenter. Projektet har levererat en molnplattform i Azure inklusive datalager och ETL samt byggt nya rapporter i Power BI.

Fas 2 av projektet är ett migreringsprojekt där vi flyttar befintlig logik från en tidigare Qlikview lösning till ett nytt hybriddatalager som kommer att ligga i SQL Server on-prem, men orkestreras från Azure.  Datamodellen kommer att vara baserad på data från vår larmhanteringsprocess.

Konsulten kommer få ett stort ansvar i utvecklingsarbetet och får en fri roll där man förväntas kunna bidra till förbättringar i lösningen.


Önskade kompetenser/krav på konsulten:

  • Flerårig erfarenhet som BI-konsult med att bygga BI-lösningar inom framför allt Microsofts stack (SQL Server, Azure Synapse, Azure Data Factory)
  • Informations- och datamodellering
  • Gedigna kunskaper inom SQL

Meriterande kompetenser/krav på konsulten:

  • Erfarenhet från att arbeta med Microsofts cloud-lösningar, helst inom BI
  • Azure DevOps (CI/CD + Git)
  • Vana av agil utvecklingsprocess

Omfattning: 100%
Start: augusti 2023
Längd: 2023-12-22 + ev förlängning våren 2024
Ort: Stockholm/Göteborg

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan