Datalagerutvecklare

Uppdragsbeskrivning

Kunden är ledande på informationsdriven vård och har därmed högt ställda krav på deras datalager. Enligt plan inför de nu ett nytt vårdinformationssystem, Cosmic. I samband med detta fasas flera befintliga system ut vilket påverkar regionens lösningar för uppföljning och analys avsevärt. Arbetet som pågår för att utveckla ett nytt datalager behöver accelerera, dels för att hämta tillräckligt mycket data från Cosmic, men också för att anpassa till regionala behov, t. ex integrera data i nya datalagret med data i existerande datalager, säkerställa tillgång till historisk data m.m. Utvecklare av datalager, med uppgifter enligt gällande plan för delprojektet Uppföljning och Analys


Kravspecifikation

  • BI/ETL konsult. God erfarenhet av datalagerutveckling baserat på Microsofts plattform. God förmåga att samarbeta i grupp och samtidigt lösa egna utvecklingsuppgifter på ett bra sätt.
  • BI/ETL erfarenhet. Erfarenhet av datalagerutveckling baserat på Microsofts plattform.

Tidsplan
Leverantör ska kunna påbörja arbetet senast: så fort som möjligt eller senast 231113

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan