Nikita 6

Delivery Lead – Data Governance

Bakgrund
Vår kund har påbörjat en implementation av en Enterprise Data Catalog och i samband med implementeringsprojektet behöver de stärka upp ett team med en konsult som ska hjälpa de att leda och facilitera arbetet inför implementationen. Kund ser datakatalogen som en viktig möjliggörare och verkställare av data governance processer vilket innebär att fokus kommer primärt vara på Data Governance och Data Management processer snarare än en teknisk implementation av datakatalog.


Uppdragsbeskrivning
Datakatalogsimplementeringen drivs dels av ett tekniskt team med en projektledare som koordinerar den tekniska implementationen, och å andra sidan av ett centralt Data Governance team. Teamen ska säkerställa effektiv realisering av tydligt definierade use case som består av ett dataområde inklusive datamodeller, begreppsdefinitioner och övriga metadata som bedöms viktig för just det use caset. Kund behöver definiera från vilka system metadata ska skördas vilket styr integrationsbehovet. Utöver metadata behöver de även säkerställa att governance processer med fokus på roller och ansvar för förvaltning av metadata är definierade och möjliga att implementera.

Konsultens viktigaste uppgifter är att hjälpa organisationen att identifiera och realisera lämpliga use case för implementation i datakatalogen samt säkerställa framdrift i arbetet. För det måste ett arbetssätt för hur vi ska identifiera, definiera och prioritera use case tas fram liksom hur vi ska hantera backloggen. Rollen behöver även stötta med uppföljning av efterlevnad av governance-processerna i katalogen, för att säkerställa kontinuerliga förbättringar i arbetssätt och systemstöd.

Arbetet kommer att drivas i ett samarbete med många involverade resurser vilket kommer att kräva förmåga att facilitera workshops och leda arbete i olika arbetsgrupper samt koordinering av vårt arbete gentemot gruppens tekniska implementationsteam. En utmaning vi ser är att kunskapen om både Data Governance och Data Management är relativt låg i organisationen samt att datakatalog som verktyg är nytt. Det innebär att för att lyckas med uppdraget måste mycket tid ägnas åt att utbilda organisationen.


Profil

  • Vi söker en konsult med gedigen erfarenhet av Data Governance och Data Management, samt praktisk erfarenhet av att ha arbetat med datakataloger, business glossaries och metadata.
  • Det är en fördel med erfarenhet av projektledning eftersom mycket av arbetet går ut på att koordinera för en effektiv implementering av data governance som verkställs med hjälp av datakatalog. Den innebär även att stödja och medverka i kunds tekniska datakatalogsteam för att utforma katalogen enligt behoven i ISAB.
  • I den här rollen behöver man kunna agera mot tekniska resurser, såsom arkitekter och utvecklare, och verksamhetsresurser som Data Owners och Data Stewards. Eftersom vi ser datakatalogen som en möjliggörare för Data Governance så kommer stor vikt att läggas på erfarenhet av Data Governance och dess processer, roller och ansvar.
  • Utöver de praktiska kraven ser vi gärna att du har erfarenhet från retail/dagligvaruhandeln.
  • Språkkrav: Svenska och engelska

Start: Så snart som möjligt
Placering: Solna
Omfattning: 100 %
Längd: 6 månader med option på förlängning

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan