Nikita 6

Driftschef (Interimsuppdrag)

 

Bakgrund

Vi söker till kund nu en Driftchef där ditt uppdrag kommer att omfatta att säkerställa den tekniskt bäst möjliga och mest kostnadseffektiva IT som ger kunden goda förutsättningar för att uppnå kvalitet, utveckling och tillväxt. Du förstår vikten av att utveckla affären genom IT och har erfarenhet av att leverera en bra service till kundens användare i syfte att få att effektivisera samarbetet med deras underleverantörer, globala IT funktion och lokala resurser. Gruppen du kommer att jobbar tillsammans med och bli en del av består idag av 3 personer som du kommer ha ansvaret att leda, samt vara operativt ansvarig för leverans av drift och support.


Krav

 • Tekniskt kompetent på infrastrukturområdet
 • Kunskap om vilka verktyg och processer som krävs för att skapa en stabil IT-miljö/leverans
 • Erfarenhet från komplexa IT-miljöer med erfarenhet av att ha jobbat med en bred projektportfölj med globala, lokala och regionala beställare
 • Vara trygg i att ta fram och presentera business case med hänsyn till budget

Exempel på arbetsuppgifter

 • Att säkerställa vidareutveckling av infrastrukturplattformen över tid i samarbete med de globala leveransteamen och andra leverantörer.
 • Ansvara för att infrastrukturplattformen uppfyller den regionala verksamhetens behov och är driftsstabil över tid.
 • Säkerställa att regionens intressen tillvaratas i den globala leveransen.
 • Ta fram regionala roadmaps för IT infrastruktur i samarbete med verksamheten, de globala leveransteamen, de svenska förvaltningsobjekten och IT cheferna i Europa.
 • Säkerställa progress mot roadmap.
 • Livscykelhantera IT infrastrukturen samt säkerställa att relevanta globala, regionala och lokala avtal är aktiva över tid.
 • Ansvara för regional budget och kostnadsuppföljning för IT infrastrukturen.
 • Agera som Regional Sponsor för Infrastrukturrelaterade projekt.

Personliga egenskaper

 • Förmågan att agera spindeln i nätet
 • Förmågan att snabbt kunna sätta sig in i den dagliga leveransen och projekten
 • Bra på att bygga relationer
 • Tror på vikten av data för att driva förbättringar

Start: December
Omfattning: 100%
Längd: 6-9 månader

Kontakt

Är detta uppdrag för dig?

Skicka ansökan